Vad är licens?

Licens är som På den platsen ett tillsånd som gör att lagen inte gäller längre. T.ex om det står att man inte får kopiera en bild så kopiera bilden om man har ett speciellt licens. Creative Commons är ett licenssystem som är lättare att ge tillstånd till andra. Du kan t.ex inte gå ut i skogen och jaga. Du måste ha jakt licens.