digitalsmart

Jag tycker att det varit kul att jobba med digitalsmart det har också varit intressant för att vi har haft en bra lärare som heter Karin.

jag har lärt mig lite om kojo, kodu, scratch och om upphovsrätten  jag visste ingenting om det.

magnus

Så funkar Upphovsrättlagen!

Upphovsrätt innebär att den som har skapat ett verk har all rätt att bestämma hur verket ska användas. Te.x. Om du har tagit en snygg bild har ingen rätt att ta och göra om verket om du inte gett de OK att de får använda verket. Rätten gäller i 70 år efter hen har dött.