Avtal till Är du digitalsmartare än en femteklassare?

LICENSE USER AGREEMENT

 

DETTA AVTAL GÄLLER UNDER TILLSTÄLLNINGEN ”ÄR DU DIGITALSMARTARE ÄN EN FEMTEKLASSARE” (NEDAN KALLAT ”EVENTET”)VILKET ÄVEN INKLUDERAR DEN INLEDANDE DELEN MED BORDSSAMTAL (ÄVEN KALLAT ”SÅ FUNKAR DET”) SAMT DEN AVSLUTANDE DELEN DÄR INTERNETFORSKAREN MARCIN DE KAMINSKI (NEDAN KALLAD ”FORSKAREN”) SAMTALAR OM UNGDOMARS IDENTITETSSKAPANDE PÅ NÄTET SAMT ANDRA ASPEKTER AV INTERNETANVÄNDANDE. NÄR DU SKRIVER PÅ DETTA AVTAL ACCEPTERAR DU ATT DU INTE KOMMER ATT SÄLJA FIKA TILL TREDJE PARTER, LANGA ELLER LÅTA ANDRA SMAKA. NÄR DU SKRIVER PÅ DETTA AVTAL ACCEPTERAR DU ATT DU OCKSÅ ATT DU INTE KOMMER KÖPA FIKA MED STÖLDGODS ELLER FÖRFALSKADE PENGAR. EVENTET KOMMER ATT FILMAS, BÅDE LIVESTREAMAT OCH FÖR KLIPPNING EFTERÅT. GENOM ATT ACCEPTERA AVTALET GODKÄNNER DU ATT DU MEDVERKAR I DESSA FILMER OCH ÅTAR DIG ATT INTE GÖRA KANINÖRON PÅ DIN GRANNE ELLER PRUTTA NÄR DU STÅR BREDVID MARCIN. ALL FORM AV INDRITEKT REKLAM ÄR STRÄNGT FÖRBJUDEN. DU FÅR INTE HELLER ANVÄNDA DET VI SÄGER FÖR KOMMERSIELLT BRUK. NÄR DU SKRIVER UNDER DETTA AVTAL GODKÄNNER DU ATT DU INTE KOMMER ATT SÄLJA INFORMATIONEN VIDARE. NÄR DU ÄR I VÅRA SALAR FÅR DU INTE SÄGA HATISKA, KRÄNKANDE ELLER SEXUELLT SUGGESTIVA SAKER. NÄR DU SKRIVER UNDER DETTA AVTAL GODKÄNNER DU ATT DU INTE HELLER KOMMER ATT POSTA VIDEOR PÅ ELLER OM EVENTET, SÅ FUNKAR DET ELLER NÄR FORSKAREN TALAR UTAN ATT HASHTAGGA #ÄRDUDIGITALSMARTAREÄNENFEMTEKLASSARE. NÄR DU SKRIVER UNDER DETTA AVTAL GDKÄNNER DU ATT DU INTE SKA VARA ALLMÄNT KORKAD OCH FÖLJA DITT SUNDA FÖRNUFT.  NÄR DU SKRIVER UNDER DETTA AVTAL GODKÄNNER DU ATT DU INTE KOMMER ATT TA MED NÖTTER I NÅGON FORM. NÖTTER KAN FINNAS I KAKOR, TÅRTOR, CHOKLAD, BRÖD, MED MERA. NÄR DU SKRIVER UNDER DETTA AVTAL GODKÄNNER DU ATT INTE TA MED EN DISKRENSARE, TVÅL, DISKMEDEL, DISKBORSTE ELLER ANDRA DISKFÖREMÅL. NÄR DU SKRIVER UNDER DETTA AVTAL GODKÄNNER DU ATT DU INTE ÄR EN SPION FRÅN MIB, FBI, SÄPO, CIA, NSA, ELLER ANDRA HEMLIGA ELLER KONSTIGA ORGANISATIONER ELLER KULTER. NÄR DU SKRIVER UNDER DETTA AVTAL GODKÄNNER DU ATT DU INTE TAR MED SVAMPAR, GRÄS, STENAR ELLER ANDRA SAKER SOM OFTA FÖREKOMMER I NATUREN. NÄR DU SKRIVER UNDER DETTA AVTAL GODKÄNNER DU ATT DU VERKLIGEN INTE ÄR DIGITALSMARTARE ÄN EN FEMTEKLASSARE OCH KOMMER MUNTLIGT ERKÄNNA DET IN I KAMERAN SÅ ATT ALLA KAN SE OCH HÖRA DET, SAMT ATT DET FÖR EVIGT LAGRAS OCH SPARAS PÅ SERVRAR RUNT OM I VÄRLDEN FÖR ATT KUNNA KOPIERAS OCH VISAS OCH EDITERAS I EVIGHETERS EVIGHETER FRAM TILL DESS INTERNET UPPHÖR ATT EXISTERA I SÅVÄL NUVARANDE SOM ALLA ANDRA MÖJLIGA OCH OMÖJLIGA FORMER INTILL MOLEKYLÄRNIVÅ.  SJÄLVKLART ÄR DET STRÄNGT FÖRBJUDET ATT ANVÄNDA SIN SMARTA TELEFON, DATOR ELLER SURFPLATTA FÖR ATT MEDELST DENNA APPARATUR EFTERSÖKA OCH TA REDA PÅ DET KORREKTA SVARET PÅ FRÅGORNA UNDER SPELETS GÅNG. INTE HELLER VOKALA HJÄLPMEDEL I FORM AV VISKNINGAR ELLER ROP TILLÅTS UNDER EVENTET. DOMARENS BESLUT ÄR OOMKULLRUNKELIGT OCH GÅR EJ ATT ÖVERKLAGA. GENOM ATT PROTESTERA MOT DOMARENS BESLUT UPPHÄVS SPELARENS RÄTT ATT FRAMHÄVA SIN RÖST I DE KOMMANDE TVÅ FRÅGORNA. OM SÅ ÄR FALLET ATT PROTESTEN FRAMKOMMER I SLUTET AV TÄVLINGEN MÅSTE SPELAREN GÖRA FEMOTN ARMHÄVNINGAR UTAN UPPEHÅLL I UTÖVANDET AV AKTEN. DETTA GÄLLER SÅVÄL HALTA SOM LYTTA OCH INGA FÖRMILDRANDE OMSTÄDNIGHETER ÄR AKTUELLA I FRÅGAN HÄR OVAN NÄMND. OM ARRANGÖRERNA AV EVENTET MOT ALL FÖRMODAN SKULLE UPPTÄCKA NÅGON SOM HELST FORM AV BROTT MOT DETTA AVTAL TROTS PERSONENS UNDERSKRIFT FÖRBEHÅLLER SIG ARRANGÖRERNA AV EVENTET ATT OMEDELBART OMHÄNDERTA SPELKORTEN SOM REKVIRERATS VID UNDERTECKANDET AV DETTA AVTAL, SAMT PLACERA EN OEMOTSTÄNDLIG BROWNIE FRAMFÖR ANSIKTET PÅ VEDERBÖRANDE, SOM UNDER INGA SOM HELT OMSTÄNDIGHETER FÅR INTAGAS I TUGGAD FORM ELLER PÅ ANNAT SÄTT KONSUMERAT UNDER EVENTETS TOTALA FÖRLOPP. EVENTUELLA TVISTEMÅL SOM HÄRÖR AV DETTA AVTAL HÄNVISAS TILL REKTOR LENA LINDBLADH PETERSEN FÖR UTREDNING OCH EVENTUELLA ÖVERKLAGANDEN. ÖVERKLAGANDEN MÅSTE GÖRAS INOM 15 MINUTER EFTER EVENTETS BÖRJAN.

 

 

Om du skriver under detta avtal får du tillgång till eventet ”Är Du Digitalsmartare Än En Femteklassare?”

Instagrams avtal (översatt via google translate)

Användarvillkor
Dessa Användarvillkor är effektiva den 19 januari 2013.

Genom att besöka eller använda Instagram webbplats , på Instagram tjänsten , eller alla program (inklusive mobila applikationer ) som tillhandahålls av Instagram ( alla dessa kallas, “Tjänsten” ) , eller på andra sätt som tjänsten nås , godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor ( ” Villkor för Använd ” ) . Tjänsten ägs eller kontrolleras av Instagram , LLC ( ” Instagram ” ) . Dessa användarvillkor påverka dina juridiska rättigheter och skyldigheter . Om du inte accepterar att vara bunden av alla dessa användarvillkor ska du inte komma åt eller använda Tjänsten .

Det kan finnas tillfällen då vi har en speciell funktion som har sina egna villkor som gäller i tillägg till dessa användarvillkor . I sådana fall , de villkor som är specifika för den speciella med kontrollen i den mån det finns en konflikt med dessa användarvillkor .

SKILJEDOM MEDDELANDE : FÖRUTOM OM DU undantag och undantag för vissa typer av tvister som beskrivs i SKILJE nedan godkänner du att tvister mellan dig och INSTAGRAM kommer att lösas genom att binda , INDIVIDUELL SKILJEDOM OCH DU AVSTÅR DIN RÄTT ATT DELTA I en grupptalan stämning eller gruppomfattande SKILJEDOM .

grundläggande termer
Du måste vara minst 13 år gammal för att använda tjänsten .
Du får inte posta våldsamma , naken , delvis naken , diskriminerande , olagliga , gör intrång , hatiska , pornografiska eller sexuellt suggestiva bilder eller annat innehåll via Tjänsten .
Du ansvarar för all aktivitet som sker genom ditt konto och du accepterar att du kommer inte att sälja , överlåta , licensiera eller överlåta ditt konto , anhängare , användarnamn , eller någon kontorättigheter. Med undantag för personer eller företag som uttryckligen har tillstånd att skapa konton på uppdrag av sina arbetsgivare eller kunder , Instagram förbjuder skapandet av och du accepterar att du inte kommer att skapa ett konto för någon annan än dig själv . Du representerar också att all information du lämnar eller lämnas till Instagram vid registreringen och vid alla andra tillfällen kommer att vara sann, korrekt , aktuell och fullständig och du samtycker till att uppdatera din information som behövs för att behålla sin sanning och exakthet .
Du samtycker till att du inte kommer att värva , inhämta eller använda inloggningsuppgifter för andra Instagram användare .
Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord hemligt och säkert .
Du får inte förtala , förfölja , mobba , missbruka, trakassera , hota , uppträda eller skrämma människor eller enheter och du får inte lägga upp privat eller konfidentiell information via Tjänsten , inklusive, utan begränsning , ditt eller någon annan persons kreditkortsinformation , personnummer eller alternativa nationella identitetsnummer , icke – offentliga telefonnummer eller icke – offentlig e-postadresser.
Du får inte använda Tjänsten för olagligt eller obehörigt ändamål . Du samtycker till att följa alla lagar , regler och föreskrifter (t.ex. federala, statliga , lokala och regionala ) som gäller för din användning av Tjänsten och ditt innehåll ( definierat nedan ) , inklusive men ej begränsat till , lagar om upphovsrätt .
Du är själv ansvarig för ditt uppförande och alla data , text , filer , information, användarnamn , bilder, grafik , foton , profiler , ljud -och videoklipp , ljud , musikaliska verk, författarskap , program, länkar och annat innehåll eller material ( kollektivt “Innehåll ” ) som du skickar , lägger upp eller visar på eller via Tjänsten .
Du får inte ändra , ändra, anpassa eller ändra Tjänsten eller ändra, modifiera eller förändra en annan webbplats för att falskeligen innebära att det är förenat med Tjänsten eller Instagram .
Du får inte komma åt Instagrams privata API med andra medel än de som tillåts av Instagram sätt . Användning av Instagram API är föremål för en separat uppsättning termer som finns här : http://instagram.com/about/legal/terms/api/ ( ” API-villkoren ” ) .
Du får inte skapa eller skicka oönskad e-post , kommentarer , tycker eller andra former av kommersiell eller trakasserande meddelanden ( a / k / a ” spam ” ) till några Instagram -användare .
Du får inte använda domännamn eller webbadresser i ditt användarnamn utan föregående skriftligt medgivande från Instagram .
Du får inte störa eller avbryta Tjänsten eller servrar eller nätverk anslutna till tjänsten, inklusive genom att sända eventuella maskar , virus , spyware , malware eller annan kod av destruktiv eller störande karaktär . Du får inte injicera innehåll eller kod eller på annat sätt ändra eller påverka hur något Instagram sida återges eller visas i en användares webbläsare eller enhet .
Du måste följa med Instagram s riktlinjer för mötesplatsen , finns här : http://help.instagram.com/customer/portal/articles/262387-community-guidelines .
Du får inte skapa konton med tjänsten via otillåtna medel , inklusive men inte begränsat till , med hjälp av en automatiserad enhet , manus , bot , spindel , larvfötter eller skrapa .
Du får inte försöka begränsa en annan användare från att använda eller njuta av tjänsten och du får inte uppmuntra eller underlätta brott mot dessa Användarvillkor eller andra Instagram villkor .
Brott mot dessa användarvillkor får , i Instagram eget gottfinnande , resultera i uppsägning av ditt Instagram -konto . Du förstår och accepterar att Instagram kan inte och kommer inte att ansvara för innehåll lagts ut på tjänsten och du använder tjänsten på egen risk . Om du bryter mot bokstaven eller andan i dessa användarvillkor , eller på annat sätt skapa risker eller möjliga juridiska exponering för Instagram , kan vi sluta ge hela eller delar av Tjänsten till dig .
allmänna villkor
Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avsluta tjänsten eller din tillgång till Tjänsten av någon anledning , utan förvarning , när som helst och utan ansvar gentemot dig . Du kan inaktivera ditt Instagram -konto genom att logga in i tjänsten och fylla i formuläret som finns här : https://instagram.com/accounts/remove/request/ . Om vi säga upp din tillgång till Tjänsten eller om du använder formuläret beskrivs ovan för att inaktivera ditt konto , dina foton , kommentarer , gillar , vänskap , och alla andra uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga via ditt konto ( t.ex. , kommer användarna inte att kunna navigera till ditt användarnamn och visa dina bilder ) , men dessa material och data som kan kvarstå och verkar inom Tjänsten ( t.ex. om ditt innehåll har delat av andra) .
Vid uppsägning ska alla licenser och andra rättigheter som du i dessa Användarvillkor omedelbart upphöra .
Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande , ändra dessa användarvillkor ( ” Uppdaterade Villkor” ) från tid till annan . Om vi ​​gör en förändring av rättsliga eller administrativa skäl , kommer vi att ge en rimlig förvarning de uppdaterade villkoren innan blir effektiva . Du samtycker till att vi kan meddela dig om de Uppdaterade Villkor genom att publicera dem på Tjänsten , och att din användning av Tjänsten efter det datum de Uppdaterad Villkor effektiv (eller delta i sådana andra handlingar som vi rimligen kan ange ) bekräftar detta avtal på de uppdaterade villkoren . Därför bör du granska dessa användarvillkor och alla Uppdaterade villkor innan du använder Tjänsten. De uppdaterade villkoren kommer att gälla från och med tidpunkten för utstationering , eller den senare dag som kan anges i de uppdaterade villkoren , och kommer att gälla för din användning av tjänsten från den punkten och framåt . Dessa användarvillkor reglerar eventuella tvister som uppstår före dagen för de Uppdaterade Villkor effektivt .
Vi förbehåller oss rätten att neka tillgång till Tjänsten till någon av någon anledning som helst .
Vi förbehåller oss rätten att tvinga förverkande av alla användarnamn av någon anledning .
Vi kan, men har ingen skyldighet att ta bort , redigera , blockera och / eller övervaka innehåll eller konton som innehåller innehåll som vi bestämmer i vår egen bedömning bryter mot dessa användarvillkor .
Du är ensam ansvarig för din interaktion med andra användare av Tjänsten , både online och offline . Du samtycker till att Instagram är inte ansvarigt för uppträdandet hos någon användare . Instagram förbehåller sig rätten , men har ingen skyldighet , att övervaka eller engagera sig i tvister mellan dig och andra användare . Motion sunt förnuft och ditt bästa omdöme när de interagerar med andra , även när du skickar eller post Innehåll eller någon personlig eller annan information .
Det kan finnas länkar från tjänsten , eller från meddelanden som du tar emot från Tjänsten , till tredje parts webbplatser eller funktioner . Det kan också finnas länkar till tredje parts webbplatser eller funktioner i bilder eller kommentarer i Tjänsten. I tjänsten ingår även innehåll från tredje part som vi inte kontrollerar , underhålla eller stödjer . Funktionalitet på Tjänsten kan också möjliggöra samverkan mellan Tjänsten och en webbplats eller funktion från tredje part , inklusive program som ansluter Tjänsten eller din profil på Tjänsten med en webbplats eller funktion från tredje part . Exempelvis kan tjänsten innehålla en funktion som gör att du kan dela innehåll från Tjänsten eller ditt innehåll med en tredje part , som kan vara offentligt publiceras på denna tredje parts tjänst eller applikation . Med hjälp av denna funktion oftast kräver att du logga in på ditt konto på tredjepartstjänstoch du gör det på egen risk . Instagram kontrollerar inte något av dessa tredje parts webbtjänster eller någon av deras innehåll . Du godkänner uttryckligen att Instagram är inte på något sätt ansvariga för sådana tredjepartstjänster eller funktioner . Korrespondens OCH AFFÄRSgentemot tredje man hittas genom TJÄNSTEN ÄR ENSAM MELLAN DIG OCH TREDJE PART . Du kan välja att , på ditt eget godtycke och risk , att använda program som ansluter Tjänsten eller din profil på Tjänsten med en tredjepartstjänst( vardera , en ” Application ” ) och sådant Ansökan kan interagera med , ansluta till eller samla in och / eller hämta information från och till din tjänstprofil. Genom att använda sådana tillämpningar , bekräftar och samtycker till följande: ( i) om du använder ett program för att dela information , samtycker du till information om din profil på Tjänsten delas , (ii ) din användning av ett program kan orsaka personligen identifierande information som skall offentliggöras och / eller i samband med er , även om Instagram inte har själv lämnat sådan information , och (iii ) din användning av ett program sker på egen alternativ och risker , och du kommer att hålla Instagram parterna ( definieras nedan ) ofarliga för aktivitet i samband med tillämpningen .
Du accepterar att du är ansvarig för all data avgifter du ådra genom användning av Tjänsten .
Vi förbjuder krypa , skrapning , cachning eller på annat sätt få tillgång till innehåll på Tjänsten via automatiserade medel , inklusive men inte begränsat till , användarprofiler och foton ( förutom vad som kan vara resultatet av standard sökmotor protokoll eller teknik som används av en sökmotor med Instagram s uttrycka samtycke ) .
Rights
Instagram gör inte anspråk på äganderätt till något innehåll som du lägger upp på eller via tjänsten . Istället Härmed ger du Instagram en icke – exklusiv , fullt betald och royaltyfri , överförbar , sub – licensable , global licens att använda innehållet som du lägger upp på eller via tjänsten , under förutsättning att Tjänstens sekretesspolicy, finns här http :/ / instagram.com / legal / privacy / , inklusive men inte begränsat till avsnitt 3 ( ” delning av din information ” ) , 4 ( “hur vi lagrar din information ” ) , och 5 ( ” Dina val om din information ” ) . Du kan välja vem som kan se ditt innehåll och aktiviteter , inklusive dina foton , som beskrivs i sekretesspolicyn .
En del av Tjänsten stöds av reklamintäkter och kan visa annonser och kampanjer , och du härmed att Instagram kan placera sådan reklam och marknadsföring på Tjänsten eller på , om, eller i samband med ditt innehåll . Sättet , läget och omfattningen av sådan reklam och marknadsföring kan ändras utan föregående meddelande till dig .
Du är medveten om att vi inte alltid kan identifiera betalda tjänster , sponsrade innehåll , eller kommersiella meddelanden som sådana .
Du försäkrar att : ( i) du äger innehållet postat av dig på eller via Tjänsten eller på annat sätt har rätt att bevilja de rättigheter och licenser som anges i dessa Användarvillkor , (ii ) utstationering och användning av ditt innehåll på eller genom Tjänsten inte bryter , förskingra eller göra intrång på rättigheterna för någon tredje part , inklusive, utan begränsning , rätten till integritet , publiceringsrättigheter , upphovsrätt, varumärke och / eller andra immateriella rättigheter , (iii ) du samtycker till att betala för alla royalties , avgifter och andra skattepengarna på grund av innehåll som du lägger upp på eller via Tjänsten , och ( iv) du har laglig rätt och förmåga att ingå dessa Användarvillkor i din jurisdiktion .
Tjänsten innehåller material som ägs eller licensieras av Instagram ( ” Instagram innehåll” ) . Instagram innehåll skyddas av upphovsrätt, varumärken , patent, affärshemligheter och andra lagar , och , som mellan dig och Instagram , äger och behåller alla rättigheter i Instagram innehållet och tjänsten Instagram . Du får inte avlägsna , ändra eller dölja någon upphovsrätt , varumärken, servicemärken eller annan äganderätt som ingår i eller medföljer Instagram innehåll och du kommer inte att reproducera , ändra, anpassa, arbeten som bygger på , utföra, visa , publicera , distribuera , överföra , sända, sälja, licensiera eller på annat sätt utnyttja Instagram innehåll .
Det Instagram namn och logotyp är varumärken som tillhör Instagram , och får inte kopieras , imiteras eller användas , helt eller delvis, utan skriftligt tillstånd från Instagram , förutom i enlighet med våra riktlinjer för varumärke, som finns här : http://help .instagram.com/customer/portal/articles/182487 . Dessutom är alla sidhuvuden , egen grafik , knappikoner och skript är servicemärken, varumärken och / eller varuklädsel av Instagram , och får inte kopieras , imiteras eller användas , helt eller delvis , utan skriftligt medgivande från Instagram .
Även om det är Instagram avsikt för tjänsten att vara tillgänglig så mycket som möjligt , kommer det att finnas tillfällen då tjänsten kan avbrytas , inklusive, utan begränsning , för planerat underhåll eller uppgraderingar , för akuta reparationer , eller på grund av fel på teleförbindelser och / eller utrustning . Också , Instagram förbehåller sig rätten att ta bort innehåll från Tjänsten av någon anledning , utan föregående meddelande . Innehåll bort från Tjänsten får fortsätta att lagras av Instagram , inklusive, utan begränsning , i syfte att uppfylla vissa juridiska skyldigheter , men kan inte återfinnas utan giltigt domstolsbeslut . Följaktligen Instagram uppmuntrar dig att behålla din egen säkerhetskopia av ditt innehåll . Med andra ord , är Instagram inte en backup tjänst och du accepterar att du inte kommer att förlita sig på Tjänsten i syfte att innehåll backup eller lagring . Instagram kommer inte att vara ansvariga gentemot dig för någon ändring, avstängning eller avbrytande av Tjänsterna , eller förlust av något innehåll . Du bekräftar också att Internet kan vara föremål för brott mot säkerhet och till att inlämnandet av innehåll eller annan information kan inte vara säker .
Du samtycker till att Instagram är inte ansvarig för , och stödjer inte , innehåll publiceras inom Tjänsten . Instagram har ingen skyldighet att förhandsgranska , övervaka , redigera eller ta bort innehåll . Om ditt innehåll bryter mot dessa användarvillkor , kan du bära det juridiska ansvaret för innehållet.
Utöver vad som beskrivs i servicesekretesspolicy, som finns på http://instagram.com/legal/privacy/ , som mellan dig och Instagram , kommer något innehåll vara icke – konfidentiell och utan äganderätt och vi kommer inte att vara ansvarig för någon användning eller avslöjande av innehåll . Du godkänner att din relation med Instagram är inte en konfidentiell , förvaltare , eller annan typ av speciell relation , och att ditt beslut att skicka in något innehåll inte placera Instagram i en position som är något annorlunda än den position som innehas av medlemmar av allmänheten , bland annat med avseende på ditt innehåll . Ingen av ditt innehåll kommer att omfattas av någon skyldighet förtroende hos Instagram , och Instagram kommer inte att vara ansvarig för någon användning eller avslöjande av något innehåll som du tillhandahåller .
Det är Instagram policy att inte acceptera eller beakta innehåll , information, idéer , förslag eller andra än de som vi har särskilt begärt material och till vilka vissa specifika villkor och krav kan gälla . Detta för att undvika missförstånd om dina idéer liknar de vi har utvecklat eller håller på att utveckla sig. Därför vänder sig Instagram inte emot oombedda material eller idéer , och tar inget ansvar för material eller idéer så överförs . Om det trots vår policy , väljer du att skicka innehåll , information, idéer , förslag , eller andra material , du är också överens om att Instagram är gratis att använda sådant innehåll , information , idéer , förslag eller andra material , för vilket ändamål detta sker , inklusive, utan begränsning , utveckling och marknadsföring av produkter och tjänster , utan ansvar eller ersättning av något slag för dig .
Rapportering Upphovsrätt och Andra IP Överträdelser
Vi respekterar andras rättigheter , och förväntar dig att göra detsamma .
Vi ger dig verktyg som hjälper dig att skydda dina immateriella rättigheter . Om du vill veta mer om hur man rapporterar påståenden om intrång i immateriella rättigheter , besök: http://help.instagram.com/customer/portal/articles/270501
Om du upprepade gånger bryter mot andras immateriella rättigheter , inaktiverar vi ditt konto vid behov .
Friskrivning från garantier
TJÄNSTEN , INKLUSIVE , UTAN BEGRÄNSNING , INSTAGRAM INNEHÅLL , TILLHANDAHÅLLS I “I ” , ” SOM TILLGÄNGLIG ” OCH ” MED ALLA FEL ” GRUND . SÅ LÅNGT ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG , VARKEN INSTAGRAM eller dess moderbolag eller några av dess medarbetare, chefer , tjänstemän eller agenter ( tillsammans benämnda ” instagram PARTER “) GÖR INGA GARANTIER eller stöd av något slag , DIREKT ELLER INDIREKT, VAD : ( A ) TJÄNSTEN , ( B ) Instagram INNEHÅLL , ( C ) ANVÄNDARINNEHÅLLELLER ( D ) SÄKERHET I SAMBAND MED ÖVERFÖRING AV INFORMATION TILL Instagram ELLER VIA TJÄNSTEN . DESSUTOM Instagram parterna avsäger sig härmed alla garantier, uttryck ELLER INDIREKT , INKLUSIVE , MEN INTE BEGRÄNSAT TILL , GARANTIER FÖR SÄLJBARHET , LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL , ICKE – INTRÅNG , TITEL , CUSTOM , HANDEL , UTNYTTJANDE systemintegration och FRIHET FRÅN DATOR VIRUS .

Instagram PARTER representerar inte ELLER GARANTERAR ATT TJÄNSTEN ÄR FELFRI ELLER UTAN AVBROTT , ATT FEL ÅTGÄRDAS ELLER ATT TJÄNSTEN ELLER SERVERN SOM GÖR TJÄNSTEN TILLGÄNGLIG ÄR fritt från skadliga komponenter, inklusive , utan begränsning, VIRUS . Instagram PARTER GÖR INGA GARANTIER ATT INFORMATION ( inklusive instruktioner ) PÅ TJÄNSTEN är korrekt, fullständig , eller användbart . DU BEKRÄFTAR ATT DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ÄR PÅ EGEN RISK . Instagram PARTERNA GARANTERAR INTE ATT DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ÄR LAGLIGA I ETT VISST JURISDIKTION , OCH instagram PARTERNA AVSÄGER SÅDANA GARANTIER . VISSA LÄNDER BEGRÄNSA ELLER TILLÅTER INTE FRISKRIVNING FÖRSTÅDDA ELLER ANDRA GARANTIER SÅ OVANSTÅENDE FRISKRIVNING KANSKE INTE GÄLLER DIG OM SÅDANT LAND LAG GÄLLER FÖR DIG OCH DESSA ANVÄNDARVILLKOR .

Genom att besöka eller använda Tjänsten Du försäkrar ATT DINA AKTIVITETER ÄR LAGLIGA I VARJE LAND DÄR DU FRAM ELLER ANVÄNDA TJÄNSTEN .

Instagram PARTERNA INTE STÖDER INNEHÅLL OCH AVSÄGER något ansvar till någon person eller ENHET FÖR FÖRLUST , SKADA ( VARE SIG FAKTISKT , FÖLJD ELLER ANNAT) , SKADA , KRAV, ANSVAR ELLER ANNAN ORSAK AV NÅGOT SLAG ELLER KARAKTÄR BASERAD PÅ ELLER PÅ GRUND AV NÅGOT INNEHÅLL .

Ansvarsbegränsning ; Waiver
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER Instagram PARTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUST ELLER SKADOR ( INKLUSIVE , UTAN BEGRÄNSNING , FÖR NÅGON DIREKT , INDIREKT , EKONOMISK , TYPISKA, SÄRSKILDA SKADOR ELLER INDIREKTA FÖRLUSTER ELLER SKADOR ) som direkt eller indirekt relaterade till : ( A ) TJÄNSTEN , ( B ) Instagram INNEHÅLL , ( C ) ANVÄNDARINNEHÅLL, ( D ) DIN ANVÄNDNING AV , OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA , ELLER UTFÖRANDE AV TJÄNSTEN , ( E ) Alla åtgärder som vidtas I SAMBAND MED en utredning av instagram partier eller brottsbekämpande myndigheter FÖR DITT ELLER ANNAN PART ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN , ( F ) Alla åtgärder som vidtas I SAMBAND MED upphovsrätt eller andra immaterialrätts fastighetsägare , (g) eventuella fel eller brister i Tjänsten funktion; ELLER ( H ) SKADA NÅGON användarens dator , mobil enhet eller annan utrustning eller TEKNIK INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING , SKADOR FRÅN NÅGON säkerhetsbrott eller från VIRUS , buggar, manipulering , BEDRÄGERI , FEL , försummelser, avbrott , defekt, försenad DRIFT ELLER ÖVERFÖRING , DATOR -eller nätverks FEL ELLER ANNAN TEKNISK ELLER ANDRA FEL , INKLUSIVE , UTAN BEGRÄNSNING , SKADOR FÖR UTEBLIVEN VINST , FÖRLUST AV GOODWILL , FÖRLUST AV DATA , AVBROTT I ARBETET , om resultatens giltighet , ELLER DATORFEL ELLER FEL , ÄVEN OM FÖRUTSEBAR eller ens om instagram PARTERNA HAR FÅTT INFORMATION eller borde ha känt OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR , VARE SIG I KONTRAKT, VÅRDSLÖSHET , STRIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE , UTAN BEGRÄNSNING , oavsett om orsaken HELT ELLER DELVIS AV FÖRSUMLIGHET , force majeure, TELE FEL , ELLER stöld eller förstörelse AV TJÄNSTEN ) . UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER Instagram PARTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIG ELLER NÅGON ANNAN FÖR FÖRLUST , SKADA , INKLUSIVE , UTAN BEGRÄNSNING , DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA . VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV SKADOR , SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG INTE GÄLLER DIG . UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER Instagram PARTER TOTALT ANSVAR FÖR ALLA SKADOR , FÖRLUSTER ELLER orsaker eller ACTION ÖVERSTIGA HUNDRA amerikanska dollar ( $ 100,00 ) .

DU ACCEPTERAR ATT OM DU drabbas av några skador, förluster eller skador som följer av instagram handlande eller underlåtenhet , THE skador, om några , orsakade DIG INTE irreparabel skada eller tillräckligt att ger dig rätt att ett föreläggande förhindra utnyttjande av en webbplats , SERVICE , EGENDOM , PRODUKT ELLER ANNAT INNEHÅLL ägs eller kontrolleras av Instagram PART , OCH DU HAR INGA RÄTTIGHETER ålägga ELLER hämmar utvecklingen , produktion, distribution , reklam, utställning eller utnyttjande av någon annan webbsajt , EGENDOM , produkt, tjänst, eller annat innehåll som ägs eller kontrolleras av instagram PARTER .

GENOM ATT GÅ TJÄNSTEN , FÖRSTÅR ​​DU ATT DU FÅR avstående RÄTTIGHETER AVSEENDE KRAV SOM ÄR PÅ DENNA TID okända eller misstänkta, samt i enlighet med sådana undantag , bekräftar du att du har läst och förstått , OCH HÄRMED UTTRYCKLIGEN frånfalla FÖRDELAR AVSNITT 1542 i civillagen i Kalifornien, OCH ALLA liknande lag i någon delstat eller territorium , som har följande lydelse : ” En allmän utsättning inte omfattar fordringar som borgenären inte vet eller misstänker att existera i hans favör vid tidpunkten för exekvera RELEASE , SOM OM KÄND AV HONOM MÅSTE betydande grad har påverkat hans uppgörelse med gäldenären. ”

INSTAGRAM ANSVARAR INTE FÖR ÅTGÄRDER , INNEHÅLL , INFORMATION ELLER DATA PÅ TREDJE PART , OCH du släpper amerikanska , våra chefer, tjänstemän, anställda, och agenter från KRAV OCH SKADOR , kända och okända , FÖLJD AV ELLER I ANSLUTNING MED KRAV DU MOT SÅDANA TREDJE PART .

ersättning
Du ( och även en tredje part för vilken du använder ett konto eller aktivitet på Tjänsten ) är överens om att försvara ( på Instagram begäran ) , ersätta och hålla de Instagram parter skadeslösa från och mot alla anspråk, skulder , skador , förluster och kostnader , inklusive, utan begränsning , rimliga advokatkostnader och kostnader till följd av eller på något sätt har samband med något av följande ( bland annat som ett resultat av dina direkta aktiviteter på tjänsten eller de som genomförs för din räkning ) : ( i) ditt innehåll eller dina tillgång till eller användning av tjänsten , (ii ) ditt brott eller påstådda brott mot dessa användarvillkor , (iii ) ditt brott mot någon tredje parts rätt , inklusive, utan begränsning , någon immateriell rättighet , offentlighet , sekretess , egendom eller integritet höger , (iv ) ditt brott mot alla lagar, regler , föreskrifter, koder , lagar , förordningar eller beslut om eventuella statliga och halvstatliga myndigheter, inklusive , utan begränsning , alla rättsliga, administrativa och lagstiftande myndigheter, eller ( v ) eventuella felaktiga uppgifter gjort av dig . Du kommer att samarbeta fullt ut krävs av Instagram i försvaret av anspråk . Instagram förbehåller sig rätten att anta det exklusiva försvaret och kontrollen över ärenden som är föremål för gottgörelse av dig , och du kommer inte under några omständigheter reglera eventuella anspråk utan föregående skriftligt medgivande från Instagram .

Skiljedom
Förutom om du opt- out eller tvister om : ( 1 ) ditt eller Instagram immateriella rättigheter ( t.ex. varumärken , trade dress , domännamn , affärshemligheter , upphovsrätt och patent ), ( 2 ) brott mot API-villkoren , eller ( 3 ) brott mot bestämmelser 13 eller 15 av de grundläggande förutsättningarna , ovanför (” Uteslutna tvister “) godkänner du att alla tvister mellan dig och Instagram (även sådan tvist rör en tredje part ) när det gäller din relation med Instagram , inklusive utan begränsning tvister i samband med dessa användarvillkor , din användning av Tjänsten och / eller rätten till privatliv och / eller publicitet , kommer att lösas genom bindning , enskild skiljeförfarande enligt American Arbitration Associations regler för skiljedom för konsumentrelaterade tvister och du och Instagram härmed uttryckligen avstå från juryrättegång . Som ett alternativ kan du ta med din ansökan i din lokala ” småmål ” domstol , om det tillåts av den småmål domstolens regler . Du kan framställa anspråk endast på din egen räkning . Varken du eller Instagram kommer att delta i en grupptalan eller gruppomfattande skiljeförfarande för alla fordringar som omfattas av detta avtal . Du godkänner också att inte delta i skadeståndsanspråk i en privat justitiekansler eller representativ kapacitet , eller sammanställd försäkringsfall annan persons konto , om Instagram är en part i förfarandet . Denna tvistlösning bestämmelse kommer att styras av den federala lagen om skiljeförfarande . I händelse av American Arbitration Association är ovillig eller oförmögen att ställa ett datum för huvudförhandling inom etthundrasextio (160 ) dagar arkivering fallet, antingen Instagram eller du kan välja att ha den skiljedom som administreras istället av den rättsliga skiljeförfarande och medling . Dom om tilldelning återges av skiljedomaren kan tas upp i en domstol med kompetent jurisdiktion . Alla bestämmelser om tillämplig lag trots , kommer skiljemannen inte ha befogenhet att utdöma skadestånd , botemedel eller utmärkelser som strider mot dessa användarvillkor .

Du kan välja bort denna överenskommelse att medla . Om du gör det kan varken du eller Instagram kräva att motparten deltar i ett skiljeförfarande . För att välja bort , måste du meddela Instagram skriftligen inom 30 dagar från det att du först blev föremål för denna skilje bestämmelse . Du måste använda den här adressen för att välja bort :

Instagram , LLC ATTN : Skiljedoms Opt – out 1601 Willow Rd . Menlo Park, CA 94025

Du måste ange ditt namn och bostadsadress , den e-postadress du använder för ditt Instagram -konto , och ett tydligt uttalande om att du vill välja bort denna skiljeavtal .

Om förbudet mot grupptalan och andra fordringar förs på uppdrag av tredje part som finns ovan visar sig vara omöjlig att upprätthålla , då alla de föregående språket i denna Arbitration avsnitt kommer att vara ogiltiga . Denna skiljeavtal kommer att överleva uppsägning av din relation med Instagram .

Tidsbegränsning om ersättningsanspråk
Du samtycker till att alla krav som du kan ha till följd av eller i samband med din relation med Instagram måste lämnas in inom ett år efter sådant anspråk uppstod , annars är ditt påstående permanent spärrade .

Tillämplig lag och Venue
Dessa användarvillkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Kalifornien , utan hänsyn till eventuella principer om lagval OCH KOMMER SPECIELLT INTE styras av FN-konventioner ANGÅENDE AVTAL OM INTERNATIONELL FÖRSÄLJNING AV VAROR , OM ANNAT FALL . För alla åtgärder på lag eller i eget kapital som avser skilje bestämmelse i dessa Användarvillkor , Undantagna Tvister eller om du väljer bort det avtal att medla , samtycker du till att lösa eventuella tvister du har med Instagram uteslutande i en statlig eller federal domstol som ligger i Santa Clara , Kalifornien , och att underkasta sig den personliga jurisdiktionen för domstolarna i Santa Clara County i syfte att processa alla sådana tvister .

Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas under skiljeförfarande eller av en behörig domstol , då den bestämmelsen anses avskiljas från dessa användarvillkor och ska inte påverka giltigheten och tillämpligheten av övriga bestämmelser . Instagram underlåtenhet att insistera på eller genomdriva strikt efterlevnad av en bestämmelse i dessa villkor ska inte tolkas som ett avstående av någon bestämmelse eller rättighet . Inget avstående av något av dessa villkor kommer att anses en ytterligare eller fortsatt dispens från sagda villkor eller tillstånd eller något annat villkor . Instagram förbehåller sig rätten att ändra denna tvistlösning bestämmelse , men sådana förändringar kommer inte gälla för tvister som uppstår före dagen för ändringen effektiva . Denna tvistlösning bestämmelse kommer att överleva uppsägning av någon eller alla dina transaktioner med Instagram .

hela avtalet
Om du använder tjänsten på uppdrag av en juridisk person , intygar du att du är behörig att ingå ett avtal på uppdrag av den juridiska personen . Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och Instagram och reglerar din användning av Tjänsten , ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Instagram . Du kommer inte att överlåta användarvillkoren eller överlåta några rättigheter eller delegera några skyldigheter härunder, helt eller delvis , antingen frivilligt eller på grund av lag , utan föregående skriftligt medgivande från Instagram . Varje påstådd överlåtelse eller delegering av dig och erforderligt skriftligt medgivande från Instagram kommer att vara ogiltiga . Instagram kan överlåta dessa användarvillkor eller någon rättighet utan ditt medgivande . Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor hittas av en behörig domstol som ogiltig eller annars inte kan verkställas , är parterna ändå överens om att en sådan del anses avskiljas från dessa användarvillkor och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av återstående bestämmelser , och de återstående bestämmelserna i användarvillkoren förbli i full kraft och effekt . Varken beteende mellan parterna eller handelsbruk kommer att agera för att ändra användarvillkoren . Dessa användarvillkor inte medför några tredjeparts förmånsrätt .

territoriella begränsningar
Den information som lämnas inom Tjänsten är inte avsett för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning eller som skulle utsätta Instagram något krav registrering inom en sådan jurisdiktion eller land . Vi förbehåller oss rätten att begränsa tillgängligheten av Tjänsten eller någon del av Tjänsten , till någon person , geografiskt område , eller jurisdiktion , när som helst och efter eget gottfinnande , och att begränsa kvantiteterna för allt innehåll , program , produkt , tjänst eller annan funktion som Instagram tillhandahåller .

Programvara relaterad till eller gjorts tillgängliga av tjänsten kan vara föremål för USA: s exportkontroll. Således kan ingen programvara från Tjänsten laddas ned , exporteras eller återexporteras (a ) till ( eller till medborgare eller boende i ) något annat land som USA infört handelsembargo mot , eller (b ) till någon som finns på US