Presentationsfilmer

Första uppgiften i Digitalkunskap var att göra en presentationsfilm om sig själv i Photostory. Man fick använda andra program om man hellre ville det. Hela arbetet tog längre tid än vi trott, bland annat för att det var så knepigt att föra över bilder från telefon till dator.

Filter

filter = ett program som hindrar folk från att komma in på vissa sidor som man själv kan välja i vissa filter och i vissa filter är sidorna förinställda.

Teodor, Adam, George.