Instagrams avtal (översatt via google translate)

Användarvillkor
Dessa Användarvillkor är effektiva den 19 januari 2013.

Genom att besöka eller använda Instagram webbplats , på Instagram tjänsten , eller alla program (inklusive mobila applikationer ) som tillhandahålls av Instagram ( alla dessa kallas, “Tjänsten” ) , eller på andra sätt som tjänsten nås , godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor ( ” Villkor för Använd ” ) . Tjänsten ägs eller kontrolleras av Instagram , LLC ( ” Instagram ” ) . Dessa användarvillkor påverka dina juridiska rättigheter och skyldigheter . Om du inte accepterar att vara bunden av alla dessa användarvillkor ska du inte komma åt eller använda Tjänsten .

Det kan finnas tillfällen då vi har en speciell funktion som har sina egna villkor som gäller i tillägg till dessa användarvillkor . I sådana fall , de villkor som är specifika för den speciella med kontrollen i den mån det finns en konflikt med dessa användarvillkor .

SKILJEDOM MEDDELANDE : FÖRUTOM OM DU undantag och undantag för vissa typer av tvister som beskrivs i SKILJE nedan godkänner du att tvister mellan dig och INSTAGRAM kommer att lösas genom att binda , INDIVIDUELL SKILJEDOM OCH DU AVSTÅR DIN RÄTT ATT DELTA I en grupptalan stämning eller gruppomfattande SKILJEDOM .

grundläggande termer
Du måste vara minst 13 år gammal för att använda tjänsten .
Du får inte posta våldsamma , naken , delvis naken , diskriminerande , olagliga , gör intrång , hatiska , pornografiska eller sexuellt suggestiva bilder eller annat innehåll via Tjänsten .
Du ansvarar för all aktivitet som sker genom ditt konto och du accepterar att du kommer inte att sälja , överlåta , licensiera eller överlåta ditt konto , anhängare , användarnamn , eller någon kontorättigheter. Med undantag för personer eller företag som uttryckligen har tillstånd att skapa konton på uppdrag av sina arbetsgivare eller kunder , Instagram förbjuder skapandet av och du accepterar att du inte kommer att skapa ett konto för någon annan än dig själv . Du representerar också att all information du lämnar eller lämnas till Instagram vid registreringen och vid alla andra tillfällen kommer att vara sann, korrekt , aktuell och fullständig och du samtycker till att uppdatera din information som behövs för att behålla sin sanning och exakthet .
Du samtycker till att du inte kommer att värva , inhämta eller använda inloggningsuppgifter för andra Instagram användare .
Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord hemligt och säkert .
Du får inte förtala , förfölja , mobba , missbruka, trakassera , hota , uppträda eller skrämma människor eller enheter och du får inte lägga upp privat eller konfidentiell information via Tjänsten , inklusive, utan begränsning , ditt eller någon annan persons kreditkortsinformation , personnummer eller alternativa nationella identitetsnummer , icke – offentliga telefonnummer eller icke – offentlig e-postadresser.
Du får inte använda Tjänsten för olagligt eller obehörigt ändamål . Du samtycker till att följa alla lagar , regler och föreskrifter (t.ex. federala, statliga , lokala och regionala ) som gäller för din användning av Tjänsten och ditt innehåll ( definierat nedan ) , inklusive men ej begränsat till , lagar om upphovsrätt .
Du är själv ansvarig för ditt uppförande och alla data , text , filer , information, användarnamn , bilder, grafik , foton , profiler , ljud -och videoklipp , ljud , musikaliska verk, författarskap , program, länkar och annat innehåll eller material ( kollektivt “Innehåll ” ) som du skickar , lägger upp eller visar på eller via Tjänsten .
Du får inte ändra , ändra, anpassa eller ändra Tjänsten eller ändra, modifiera eller förändra en annan webbplats för att falskeligen innebära att det är förenat med Tjänsten eller Instagram .
Du får inte komma åt Instagrams privata API med andra medel än de som tillåts av Instagram sätt . Användning av Instagram API är föremål för en separat uppsättning termer som finns här : http://instagram.com/about/legal/terms/api/ ( ” API-villkoren ” ) .
Du får inte skapa eller skicka oönskad e-post , kommentarer , tycker eller andra former av kommersiell eller trakasserande meddelanden ( a / k / a ” spam ” ) till några Instagram -användare .
Du får inte använda domännamn eller webbadresser i ditt användarnamn utan föregående skriftligt medgivande från Instagram .
Du får inte störa eller avbryta Tjänsten eller servrar eller nätverk anslutna till tjänsten, inklusive genom att sända eventuella maskar , virus , spyware , malware eller annan kod av destruktiv eller störande karaktär . Du får inte injicera innehåll eller kod eller på annat sätt ändra eller påverka hur något Instagram sida återges eller visas i en användares webbläsare eller enhet .
Du måste följa med Instagram s riktlinjer för mötesplatsen , finns här : http://help.instagram.com/customer/portal/articles/262387-community-guidelines .
Du får inte skapa konton med tjänsten via otillåtna medel , inklusive men inte begränsat till , med hjälp av en automatiserad enhet , manus , bot , spindel , larvfötter eller skrapa .
Du får inte försöka begränsa en annan användare från att använda eller njuta av tjänsten och du får inte uppmuntra eller underlätta brott mot dessa Användarvillkor eller andra Instagram villkor .
Brott mot dessa användarvillkor får , i Instagram eget gottfinnande , resultera i uppsägning av ditt Instagram -konto . Du förstår och accepterar att Instagram kan inte och kommer inte att ansvara för innehåll lagts ut på tjänsten och du använder tjänsten på egen risk . Om du bryter mot bokstaven eller andan i dessa användarvillkor , eller på annat sätt skapa risker eller möjliga juridiska exponering för Instagram , kan vi sluta ge hela eller delar av Tjänsten till dig .
allmänna villkor
Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avsluta tjänsten eller din tillgång till Tjänsten av någon anledning , utan förvarning , när som helst och utan ansvar gentemot dig . Du kan inaktivera ditt Instagram -konto genom att logga in i tjänsten och fylla i formuläret som finns här : https://instagram.com/accounts/remove/request/ . Om vi säga upp din tillgång till Tjänsten eller om du använder formuläret beskrivs ovan för att inaktivera ditt konto , dina foton , kommentarer , gillar , vänskap , och alla andra uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga via ditt konto ( t.ex. , kommer användarna inte att kunna navigera till ditt användarnamn och visa dina bilder ) , men dessa material och data som kan kvarstå och verkar inom Tjänsten ( t.ex. om ditt innehåll har delat av andra) .
Vid uppsägning ska alla licenser och andra rättigheter som du i dessa Användarvillkor omedelbart upphöra .
Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande , ändra dessa användarvillkor ( ” Uppdaterade Villkor” ) från tid till annan . Om vi ​​gör en förändring av rättsliga eller administrativa skäl , kommer vi att ge en rimlig förvarning de uppdaterade villkoren innan blir effektiva . Du samtycker till att vi kan meddela dig om de Uppdaterade Villkor genom att publicera dem på Tjänsten , och att din användning av Tjänsten efter det datum de Uppdaterad Villkor effektiv (eller delta i sådana andra handlingar som vi rimligen kan ange ) bekräftar detta avtal på de uppdaterade villkoren . Därför bör du granska dessa användarvillkor och alla Uppdaterade villkor innan du använder Tjänsten. De uppdaterade villkoren kommer att gälla från och med tidpunkten för utstationering , eller den senare dag som kan anges i de uppdaterade villkoren , och kommer att gälla för din användning av tjänsten från den punkten och framåt . Dessa användarvillkor reglerar eventuella tvister som uppstår före dagen för de Uppdaterade Villkor effektivt .
Vi förbehåller oss rätten att neka tillgång till Tjänsten till någon av någon anledning som helst .
Vi förbehåller oss rätten att tvinga förverkande av alla användarnamn av någon anledning .
Vi kan, men har ingen skyldighet att ta bort , redigera , blockera och / eller övervaka innehåll eller konton som innehåller innehåll som vi bestämmer i vår egen bedömning bryter mot dessa användarvillkor .
Du är ensam ansvarig för din interaktion med andra användare av Tjänsten , både online och offline . Du samtycker till att Instagram är inte ansvarigt för uppträdandet hos någon användare . Instagram förbehåller sig rätten , men har ingen skyldighet , att övervaka eller engagera sig i tvister mellan dig och andra användare . Motion sunt förnuft och ditt bästa omdöme när de interagerar med andra , även när du skickar eller post Innehåll eller någon personlig eller annan information .
Det kan finnas länkar från tjänsten , eller från meddelanden som du tar emot från Tjänsten , till tredje parts webbplatser eller funktioner . Det kan också finnas länkar till tredje parts webbplatser eller funktioner i bilder eller kommentarer i Tjänsten. I tjänsten ingår även innehåll från tredje part som vi inte kontrollerar , underhålla eller stödjer . Funktionalitet på Tjänsten kan också möjliggöra samverkan mellan Tjänsten och en webbplats eller funktion från tredje part , inklusive program som ansluter Tjänsten eller din profil på Tjänsten med en webbplats eller funktion från tredje part . Exempelvis kan tjänsten innehålla en funktion som gör att du kan dela innehåll från Tjänsten eller ditt innehåll med en tredje part , som kan vara offentligt publiceras på denna tredje parts tjänst eller applikation . Med hjälp av denna funktion oftast kräver att du logga in på ditt konto på tredjepartstjänstoch du gör det på egen risk . Instagram kontrollerar inte något av dessa tredje parts webbtjänster eller någon av deras innehåll . Du godkänner uttryckligen att Instagram är inte på något sätt ansvariga för sådana tredjepartstjänster eller funktioner . Korrespondens OCH AFFÄRSgentemot tredje man hittas genom TJÄNSTEN ÄR ENSAM MELLAN DIG OCH TREDJE PART . Du kan välja att , på ditt eget godtycke och risk , att använda program som ansluter Tjänsten eller din profil på Tjänsten med en tredjepartstjänst( vardera , en ” Application ” ) och sådant Ansökan kan interagera med , ansluta till eller samla in och / eller hämta information från och till din tjänstprofil. Genom att använda sådana tillämpningar , bekräftar och samtycker till följande: ( i) om du använder ett program för att dela information , samtycker du till information om din profil på Tjänsten delas , (ii ) din användning av ett program kan orsaka personligen identifierande information som skall offentliggöras och / eller i samband med er , även om Instagram inte har själv lämnat sådan information , och (iii ) din användning av ett program sker på egen alternativ och risker , och du kommer att hålla Instagram parterna ( definieras nedan ) ofarliga för aktivitet i samband med tillämpningen .
Du accepterar att du är ansvarig för all data avgifter du ådra genom användning av Tjänsten .
Vi förbjuder krypa , skrapning , cachning eller på annat sätt få tillgång till innehåll på Tjänsten via automatiserade medel , inklusive men inte begränsat till , användarprofiler och foton ( förutom vad som kan vara resultatet av standard sökmotor protokoll eller teknik som används av en sökmotor med Instagram s uttrycka samtycke ) .
Rights
Instagram gör inte anspråk på äganderätt till något innehåll som du lägger upp på eller via tjänsten . Istället Härmed ger du Instagram en icke – exklusiv , fullt betald och royaltyfri , överförbar , sub – licensable , global licens att använda innehållet som du lägger upp på eller via tjänsten , under förutsättning att Tjänstens sekretesspolicy, finns här http :/ / instagram.com / legal / privacy / , inklusive men inte begränsat till avsnitt 3 ( ” delning av din information ” ) , 4 ( “hur vi lagrar din information ” ) , och 5 ( ” Dina val om din information ” ) . Du kan välja vem som kan se ditt innehåll och aktiviteter , inklusive dina foton , som beskrivs i sekretesspolicyn .
En del av Tjänsten stöds av reklamintäkter och kan visa annonser och kampanjer , och du härmed att Instagram kan placera sådan reklam och marknadsföring på Tjänsten eller på , om, eller i samband med ditt innehåll . Sättet , läget och omfattningen av sådan reklam och marknadsföring kan ändras utan föregående meddelande till dig .
Du är medveten om att vi inte alltid kan identifiera betalda tjänster , sponsrade innehåll , eller kommersiella meddelanden som sådana .
Du försäkrar att : ( i) du äger innehållet postat av dig på eller via Tjänsten eller på annat sätt har rätt att bevilja de rättigheter och licenser som anges i dessa Användarvillkor , (ii ) utstationering och användning av ditt innehåll på eller genom Tjänsten inte bryter , förskingra eller göra intrång på rättigheterna för någon tredje part , inklusive, utan begränsning , rätten till integritet , publiceringsrättigheter , upphovsrätt, varumärke och / eller andra immateriella rättigheter , (iii ) du samtycker till att betala för alla royalties , avgifter och andra skattepengarna på grund av innehåll som du lägger upp på eller via Tjänsten , och ( iv) du har laglig rätt och förmåga att ingå dessa Användarvillkor i din jurisdiktion .
Tjänsten innehåller material som ägs eller licensieras av Instagram ( ” Instagram innehåll” ) . Instagram innehåll skyddas av upphovsrätt, varumärken , patent, affärshemligheter och andra lagar , och , som mellan dig och Instagram , äger och behåller alla rättigheter i Instagram innehållet och tjänsten Instagram . Du får inte avlägsna , ändra eller dölja någon upphovsrätt , varumärken, servicemärken eller annan äganderätt som ingår i eller medföljer Instagram innehåll och du kommer inte att reproducera , ändra, anpassa, arbeten som bygger på , utföra, visa , publicera , distribuera , överföra , sända, sälja, licensiera eller på annat sätt utnyttja Instagram innehåll .
Det Instagram namn och logotyp är varumärken som tillhör Instagram , och får inte kopieras , imiteras eller användas , helt eller delvis, utan skriftligt tillstånd från Instagram , förutom i enlighet med våra riktlinjer för varumärke, som finns här : http://help .instagram.com/customer/portal/articles/182487 . Dessutom är alla sidhuvuden , egen grafik , knappikoner och skript är servicemärken, varumärken och / eller varuklädsel av Instagram , och får inte kopieras , imiteras eller användas , helt eller delvis , utan skriftligt medgivande från Instagram .
Även om det är Instagram avsikt för tjänsten att vara tillgänglig så mycket som möjligt , kommer det att finnas tillfällen då tjänsten kan avbrytas , inklusive, utan begränsning , för planerat underhåll eller uppgraderingar , för akuta reparationer , eller på grund av fel på teleförbindelser och / eller utrustning . Också , Instagram förbehåller sig rätten att ta bort innehåll från Tjänsten av någon anledning , utan föregående meddelande . Innehåll bort från Tjänsten får fortsätta att lagras av Instagram , inklusive, utan begränsning , i syfte att uppfylla vissa juridiska skyldigheter , men kan inte återfinnas utan giltigt domstolsbeslut . Följaktligen Instagram uppmuntrar dig att behålla din egen säkerhetskopia av ditt innehåll . Med andra ord , är Instagram inte en backup tjänst och du accepterar att du inte kommer att förlita sig på Tjänsten i syfte att innehåll backup eller lagring . Instagram kommer inte att vara ansvariga gentemot dig för någon ändring, avstängning eller avbrytande av Tjänsterna , eller förlust av något innehåll . Du bekräftar också att Internet kan vara föremål för brott mot säkerhet och till att inlämnandet av innehåll eller annan information kan inte vara säker .
Du samtycker till att Instagram är inte ansvarig för , och stödjer inte , innehåll publiceras inom Tjänsten . Instagram har ingen skyldighet att förhandsgranska , övervaka , redigera eller ta bort innehåll . Om ditt innehåll bryter mot dessa användarvillkor , kan du bära det juridiska ansvaret för innehållet.
Utöver vad som beskrivs i servicesekretesspolicy, som finns på http://instagram.com/legal/privacy/ , som mellan dig och Instagram , kommer något innehåll vara icke – konfidentiell och utan äganderätt och vi kommer inte att vara ansvarig för någon användning eller avslöjande av innehåll . Du godkänner att din relation med Instagram är inte en konfidentiell , förvaltare , eller annan typ av speciell relation , och att ditt beslut att skicka in något innehåll inte placera Instagram i en position som är något annorlunda än den position som innehas av medlemmar av allmänheten , bland annat med avseende på ditt innehåll . Ingen av ditt innehåll kommer att omfattas av någon skyldighet förtroende hos Instagram , och Instagram kommer inte att vara ansvarig för någon användning eller avslöjande av något innehåll som du tillhandahåller .
Det är Instagram policy att inte acceptera eller beakta innehåll , information, idéer , förslag eller andra än de som vi har särskilt begärt material och till vilka vissa specifika villkor och krav kan gälla . Detta för att undvika missförstånd om dina idéer liknar de vi har utvecklat eller håller på att utveckla sig. Därför vänder sig Instagram inte emot oombedda material eller idéer , och tar inget ansvar för material eller idéer så överförs . Om det trots vår policy , väljer du att skicka innehåll , information, idéer , förslag , eller andra material , du är också överens om att Instagram är gratis att använda sådant innehåll , information , idéer , förslag eller andra material , för vilket ändamål detta sker , inklusive, utan begränsning , utveckling och marknadsföring av produkter och tjänster , utan ansvar eller ersättning av något slag för dig .
Rapportering Upphovsrätt och Andra IP Överträdelser
Vi respekterar andras rättigheter , och förväntar dig att göra detsamma .
Vi ger dig verktyg som hjälper dig att skydda dina immateriella rättigheter . Om du vill veta mer om hur man rapporterar påståenden om intrång i immateriella rättigheter , besök: http://help.instagram.com/customer/portal/articles/270501
Om du upprepade gånger bryter mot andras immateriella rättigheter , inaktiverar vi ditt konto vid behov .
Friskrivning från garantier
TJÄNSTEN , INKLUSIVE , UTAN BEGRÄNSNING , INSTAGRAM INNEHÅLL , TILLHANDAHÅLLS I “I ” , ” SOM TILLGÄNGLIG ” OCH ” MED ALLA FEL ” GRUND . SÅ LÅNGT ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG , VARKEN INSTAGRAM eller dess moderbolag eller några av dess medarbetare, chefer , tjänstemän eller agenter ( tillsammans benämnda ” instagram PARTER “) GÖR INGA GARANTIER eller stöd av något slag , DIREKT ELLER INDIREKT, VAD : ( A ) TJÄNSTEN , ( B ) Instagram INNEHÅLL , ( C ) ANVÄNDARINNEHÅLLELLER ( D ) SÄKERHET I SAMBAND MED ÖVERFÖRING AV INFORMATION TILL Instagram ELLER VIA TJÄNSTEN . DESSUTOM Instagram parterna avsäger sig härmed alla garantier, uttryck ELLER INDIREKT , INKLUSIVE , MEN INTE BEGRÄNSAT TILL , GARANTIER FÖR SÄLJBARHET , LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL , ICKE – INTRÅNG , TITEL , CUSTOM , HANDEL , UTNYTTJANDE systemintegration och FRIHET FRÅN DATOR VIRUS .

Instagram PARTER representerar inte ELLER GARANTERAR ATT TJÄNSTEN ÄR FELFRI ELLER UTAN AVBROTT , ATT FEL ÅTGÄRDAS ELLER ATT TJÄNSTEN ELLER SERVERN SOM GÖR TJÄNSTEN TILLGÄNGLIG ÄR fritt från skadliga komponenter, inklusive , utan begränsning, VIRUS . Instagram PARTER GÖR INGA GARANTIER ATT INFORMATION ( inklusive instruktioner ) PÅ TJÄNSTEN är korrekt, fullständig , eller användbart . DU BEKRÄFTAR ATT DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ÄR PÅ EGEN RISK . Instagram PARTERNA GARANTERAR INTE ATT DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ÄR LAGLIGA I ETT VISST JURISDIKTION , OCH instagram PARTERNA AVSÄGER SÅDANA GARANTIER . VISSA LÄNDER BEGRÄNSA ELLER TILLÅTER INTE FRISKRIVNING FÖRSTÅDDA ELLER ANDRA GARANTIER SÅ OVANSTÅENDE FRISKRIVNING KANSKE INTE GÄLLER DIG OM SÅDANT LAND LAG GÄLLER FÖR DIG OCH DESSA ANVÄNDARVILLKOR .

Genom att besöka eller använda Tjänsten Du försäkrar ATT DINA AKTIVITETER ÄR LAGLIGA I VARJE LAND DÄR DU FRAM ELLER ANVÄNDA TJÄNSTEN .

Instagram PARTERNA INTE STÖDER INNEHÅLL OCH AVSÄGER något ansvar till någon person eller ENHET FÖR FÖRLUST , SKADA ( VARE SIG FAKTISKT , FÖLJD ELLER ANNAT) , SKADA , KRAV, ANSVAR ELLER ANNAN ORSAK AV NÅGOT SLAG ELLER KARAKTÄR BASERAD PÅ ELLER PÅ GRUND AV NÅGOT INNEHÅLL .

Ansvarsbegränsning ; Waiver
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER Instagram PARTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUST ELLER SKADOR ( INKLUSIVE , UTAN BEGRÄNSNING , FÖR NÅGON DIREKT , INDIREKT , EKONOMISK , TYPISKA, SÄRSKILDA SKADOR ELLER INDIREKTA FÖRLUSTER ELLER SKADOR ) som direkt eller indirekt relaterade till : ( A ) TJÄNSTEN , ( B ) Instagram INNEHÅLL , ( C ) ANVÄNDARINNEHÅLL, ( D ) DIN ANVÄNDNING AV , OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA , ELLER UTFÖRANDE AV TJÄNSTEN , ( E ) Alla åtgärder som vidtas I SAMBAND MED en utredning av instagram partier eller brottsbekämpande myndigheter FÖR DITT ELLER ANNAN PART ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN , ( F ) Alla åtgärder som vidtas I SAMBAND MED upphovsrätt eller andra immaterialrätts fastighetsägare , (g) eventuella fel eller brister i Tjänsten funktion; ELLER ( H ) SKADA NÅGON användarens dator , mobil enhet eller annan utrustning eller TEKNIK INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING , SKADOR FRÅN NÅGON säkerhetsbrott eller från VIRUS , buggar, manipulering , BEDRÄGERI , FEL , försummelser, avbrott , defekt, försenad DRIFT ELLER ÖVERFÖRING , DATOR -eller nätverks FEL ELLER ANNAN TEKNISK ELLER ANDRA FEL , INKLUSIVE , UTAN BEGRÄNSNING , SKADOR FÖR UTEBLIVEN VINST , FÖRLUST AV GOODWILL , FÖRLUST AV DATA , AVBROTT I ARBETET , om resultatens giltighet , ELLER DATORFEL ELLER FEL , ÄVEN OM FÖRUTSEBAR eller ens om instagram PARTERNA HAR FÅTT INFORMATION eller borde ha känt OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR , VARE SIG I KONTRAKT, VÅRDSLÖSHET , STRIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE , UTAN BEGRÄNSNING , oavsett om orsaken HELT ELLER DELVIS AV FÖRSUMLIGHET , force majeure, TELE FEL , ELLER stöld eller förstörelse AV TJÄNSTEN ) . UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER Instagram PARTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIG ELLER NÅGON ANNAN FÖR FÖRLUST , SKADA , INKLUSIVE , UTAN BEGRÄNSNING , DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA . VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV SKADOR , SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG INTE GÄLLER DIG . UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER Instagram PARTER TOTALT ANSVAR FÖR ALLA SKADOR , FÖRLUSTER ELLER orsaker eller ACTION ÖVERSTIGA HUNDRA amerikanska dollar ( $ 100,00 ) .

DU ACCEPTERAR ATT OM DU drabbas av några skador, förluster eller skador som följer av instagram handlande eller underlåtenhet , THE skador, om några , orsakade DIG INTE irreparabel skada eller tillräckligt att ger dig rätt att ett föreläggande förhindra utnyttjande av en webbplats , SERVICE , EGENDOM , PRODUKT ELLER ANNAT INNEHÅLL ägs eller kontrolleras av Instagram PART , OCH DU HAR INGA RÄTTIGHETER ålägga ELLER hämmar utvecklingen , produktion, distribution , reklam, utställning eller utnyttjande av någon annan webbsajt , EGENDOM , produkt, tjänst, eller annat innehåll som ägs eller kontrolleras av instagram PARTER .

GENOM ATT GÅ TJÄNSTEN , FÖRSTÅR ​​DU ATT DU FÅR avstående RÄTTIGHETER AVSEENDE KRAV SOM ÄR PÅ DENNA TID okända eller misstänkta, samt i enlighet med sådana undantag , bekräftar du att du har läst och förstått , OCH HÄRMED UTTRYCKLIGEN frånfalla FÖRDELAR AVSNITT 1542 i civillagen i Kalifornien, OCH ALLA liknande lag i någon delstat eller territorium , som har följande lydelse : ” En allmän utsättning inte omfattar fordringar som borgenären inte vet eller misstänker att existera i hans favör vid tidpunkten för exekvera RELEASE , SOM OM KÄND AV HONOM MÅSTE betydande grad har påverkat hans uppgörelse med gäldenären. ”

INSTAGRAM ANSVARAR INTE FÖR ÅTGÄRDER , INNEHÅLL , INFORMATION ELLER DATA PÅ TREDJE PART , OCH du släpper amerikanska , våra chefer, tjänstemän, anställda, och agenter från KRAV OCH SKADOR , kända och okända , FÖLJD AV ELLER I ANSLUTNING MED KRAV DU MOT SÅDANA TREDJE PART .

ersättning
Du ( och även en tredje part för vilken du använder ett konto eller aktivitet på Tjänsten ) är överens om att försvara ( på Instagram begäran ) , ersätta och hålla de Instagram parter skadeslösa från och mot alla anspråk, skulder , skador , förluster och kostnader , inklusive, utan begränsning , rimliga advokatkostnader och kostnader till följd av eller på något sätt har samband med något av följande ( bland annat som ett resultat av dina direkta aktiviteter på tjänsten eller de som genomförs för din räkning ) : ( i) ditt innehåll eller dina tillgång till eller användning av tjänsten , (ii ) ditt brott eller påstådda brott mot dessa användarvillkor , (iii ) ditt brott mot någon tredje parts rätt , inklusive, utan begränsning , någon immateriell rättighet , offentlighet , sekretess , egendom eller integritet höger , (iv ) ditt brott mot alla lagar, regler , föreskrifter, koder , lagar , förordningar eller beslut om eventuella statliga och halvstatliga myndigheter, inklusive , utan begränsning , alla rättsliga, administrativa och lagstiftande myndigheter, eller ( v ) eventuella felaktiga uppgifter gjort av dig . Du kommer att samarbeta fullt ut krävs av Instagram i försvaret av anspråk . Instagram förbehåller sig rätten att anta det exklusiva försvaret och kontrollen över ärenden som är föremål för gottgörelse av dig , och du kommer inte under några omständigheter reglera eventuella anspråk utan föregående skriftligt medgivande från Instagram .

Skiljedom
Förutom om du opt- out eller tvister om : ( 1 ) ditt eller Instagram immateriella rättigheter ( t.ex. varumärken , trade dress , domännamn , affärshemligheter , upphovsrätt och patent ), ( 2 ) brott mot API-villkoren , eller ( 3 ) brott mot bestämmelser 13 eller 15 av de grundläggande förutsättningarna , ovanför (” Uteslutna tvister “) godkänner du att alla tvister mellan dig och Instagram (även sådan tvist rör en tredje part ) när det gäller din relation med Instagram , inklusive utan begränsning tvister i samband med dessa användarvillkor , din användning av Tjänsten och / eller rätten till privatliv och / eller publicitet , kommer att lösas genom bindning , enskild skiljeförfarande enligt American Arbitration Associations regler för skiljedom för konsumentrelaterade tvister och du och Instagram härmed uttryckligen avstå från juryrättegång . Som ett alternativ kan du ta med din ansökan i din lokala ” småmål ” domstol , om det tillåts av den småmål domstolens regler . Du kan framställa anspråk endast på din egen räkning . Varken du eller Instagram kommer att delta i en grupptalan eller gruppomfattande skiljeförfarande för alla fordringar som omfattas av detta avtal . Du godkänner också att inte delta i skadeståndsanspråk i en privat justitiekansler eller representativ kapacitet , eller sammanställd försäkringsfall annan persons konto , om Instagram är en part i förfarandet . Denna tvistlösning bestämmelse kommer att styras av den federala lagen om skiljeförfarande . I händelse av American Arbitration Association är ovillig eller oförmögen att ställa ett datum för huvudförhandling inom etthundrasextio (160 ) dagar arkivering fallet, antingen Instagram eller du kan välja att ha den skiljedom som administreras istället av den rättsliga skiljeförfarande och medling . Dom om tilldelning återges av skiljedomaren kan tas upp i en domstol med kompetent jurisdiktion . Alla bestämmelser om tillämplig lag trots , kommer skiljemannen inte ha befogenhet att utdöma skadestånd , botemedel eller utmärkelser som strider mot dessa användarvillkor .

Du kan välja bort denna överenskommelse att medla . Om du gör det kan varken du eller Instagram kräva att motparten deltar i ett skiljeförfarande . För att välja bort , måste du meddela Instagram skriftligen inom 30 dagar från det att du först blev föremål för denna skilje bestämmelse . Du måste använda den här adressen för att välja bort :

Instagram , LLC ATTN : Skiljedoms Opt – out 1601 Willow Rd . Menlo Park, CA 94025

Du måste ange ditt namn och bostadsadress , den e-postadress du använder för ditt Instagram -konto , och ett tydligt uttalande om att du vill välja bort denna skiljeavtal .

Om förbudet mot grupptalan och andra fordringar förs på uppdrag av tredje part som finns ovan visar sig vara omöjlig att upprätthålla , då alla de föregående språket i denna Arbitration avsnitt kommer att vara ogiltiga . Denna skiljeavtal kommer att överleva uppsägning av din relation med Instagram .

Tidsbegränsning om ersättningsanspråk
Du samtycker till att alla krav som du kan ha till följd av eller i samband med din relation med Instagram måste lämnas in inom ett år efter sådant anspråk uppstod , annars är ditt påstående permanent spärrade .

Tillämplig lag och Venue
Dessa användarvillkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Kalifornien , utan hänsyn till eventuella principer om lagval OCH KOMMER SPECIELLT INTE styras av FN-konventioner ANGÅENDE AVTAL OM INTERNATIONELL FÖRSÄLJNING AV VAROR , OM ANNAT FALL . För alla åtgärder på lag eller i eget kapital som avser skilje bestämmelse i dessa Användarvillkor , Undantagna Tvister eller om du väljer bort det avtal att medla , samtycker du till att lösa eventuella tvister du har med Instagram uteslutande i en statlig eller federal domstol som ligger i Santa Clara , Kalifornien , och att underkasta sig den personliga jurisdiktionen för domstolarna i Santa Clara County i syfte att processa alla sådana tvister .

Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas under skiljeförfarande eller av en behörig domstol , då den bestämmelsen anses avskiljas från dessa användarvillkor och ska inte påverka giltigheten och tillämpligheten av övriga bestämmelser . Instagram underlåtenhet att insistera på eller genomdriva strikt efterlevnad av en bestämmelse i dessa villkor ska inte tolkas som ett avstående av någon bestämmelse eller rättighet . Inget avstående av något av dessa villkor kommer att anses en ytterligare eller fortsatt dispens från sagda villkor eller tillstånd eller något annat villkor . Instagram förbehåller sig rätten att ändra denna tvistlösning bestämmelse , men sådana förändringar kommer inte gälla för tvister som uppstår före dagen för ändringen effektiva . Denna tvistlösning bestämmelse kommer att överleva uppsägning av någon eller alla dina transaktioner med Instagram .

hela avtalet
Om du använder tjänsten på uppdrag av en juridisk person , intygar du att du är behörig att ingå ett avtal på uppdrag av den juridiska personen . Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och Instagram och reglerar din användning av Tjänsten , ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Instagram . Du kommer inte att överlåta användarvillkoren eller överlåta några rättigheter eller delegera några skyldigheter härunder, helt eller delvis , antingen frivilligt eller på grund av lag , utan föregående skriftligt medgivande från Instagram . Varje påstådd överlåtelse eller delegering av dig och erforderligt skriftligt medgivande från Instagram kommer att vara ogiltiga . Instagram kan överlåta dessa användarvillkor eller någon rättighet utan ditt medgivande . Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor hittas av en behörig domstol som ogiltig eller annars inte kan verkställas , är parterna ändå överens om att en sådan del anses avskiljas från dessa användarvillkor och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av återstående bestämmelser , och de återstående bestämmelserna i användarvillkoren förbli i full kraft och effekt . Varken beteende mellan parterna eller handelsbruk kommer att agera för att ändra användarvillkoren . Dessa användarvillkor inte medför några tredjeparts förmånsrätt .

territoriella begränsningar
Den information som lämnas inom Tjänsten är inte avsett för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning eller som skulle utsätta Instagram något krav registrering inom en sådan jurisdiktion eller land . Vi förbehåller oss rätten att begränsa tillgängligheten av Tjänsten eller någon del av Tjänsten , till någon person , geografiskt område , eller jurisdiktion , när som helst och efter eget gottfinnande , och att begränsa kvantiteterna för allt innehåll , program , produkt , tjänst eller annan funktion som Instagram tillhandahåller .

Programvara relaterad till eller gjorts tillgängliga av tjänsten kan vara föremål för USA: s exportkontroll. Således kan ingen programvara från Tjänsten laddas ned , exporteras eller återexporteras (a ) till ( eller till medborgare eller boende i ) något annat land som USA infört handelsembargo mot , eller (b ) till någon som finns på US

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.