Upphovsrättslagen

Upphovsrättslagen är en lag som innebär att du inte får använda någon annas t.ex. Foto utan tillåtelse. Om du t.ex. tagit ett snyggt foto så har du upphovsrätt på det. Det innebär att ingen annan får använda det utan att du gett tillstånd till det. Du har upphovsrätt 70 år efter du dött. Upphovsrätten finns för att annars kan t.ex. du ta någon annans foto utan att fråga och börja tjäna massa pengar på det. DU FÅR INTE:

1. Kopiera datorprogram

2. Kopiera hela böcker

3. Dela med dig av din musik-eller filmsamling på internet.

4. Ladde ner musik och film som är utlagd på internet utan tillstånd från upphovsmannen

5. Knäcka eller gå runt en kryptering, lösenordsspärr eller liknande som används för att skydda t.ex. musik eller film som säljs över internet

6. Knäcka en kopieringsspärr på en DVD eller CD för att kopiera skivan (om det inte är just för att kunna se eller lysna).

DU FÅR:

1. Göra en eller några få kopior av ett verk för privat bruk, t.ex. bränna ett extra exemplar av en CD-skiva som du köpt eller lånat, eller kopiera från tidningar (både papperstidningar och nätupplagor) till dig själv, din familj, eller dina vänner.

2. Lägga ut musik och bilder, som du själv har skapat, på internet.

3. Ladda ner musik och film som är utlagd på internet med upphovsmannens tillstånd, t.ex. som säljs för nedladdning eller erbjuds gratis.

4. Titta eller lyssna på matrial som finns på internet, även om det matrial som du tar del av skulle vara utlagd på internet utan tillstånd från upphovsmannen.

5. Knäcka en kopierningspärr på en DVD eller CD som du annars inte kan se eller lyssna på det som finns på skivan, t.ex. om du inte kan lyssna på en inköpt CD-skiva på datorn.

Källa: http://www.regeringen.se/sb/d/10026/a/112006