Rätt eller fel ?

Vera gillar att kolla på film. Hon vill ladda ner filmer från sajter, men hon vill inte bryta mot upphovsrätten. Vera har hört talas om en sajt där man kan ladda ner filmer och när man har laddat ner ett antal filer så ska det vara lagligt. Rätt eller fel ?

Om filmen finns på internet utan tillstånd från upphovsmannen, gör det ingen skillnad om man tar små delar från olika håll och kanter. Det är ändå ett brott mot upphovsrättslagen. Men den tekniken är inte olaglig. Källa:Regeringskansliet-Att kunna leva på sitt skapande ett informations-material om upphovsrätt.

Upphovsrättslagen

Upphovsrättslagen: Det är en lag som är om hur man får använda andras material eller att andra får använda ditt material du skapat. Om man har lagt upp en bild på internet är den skyddad av upphovsrättlagen. Då får man inte använda bilden om man inte har fått lov av upphovsmannen (upphovsmannen är den som skapade det).
Det är inte bara bilder som är skyddat av upphovsrättlagen det kan vara olika saker, till exempel en bild, en låt eller ett dataspel.

Dante

Götze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Man kan använda den här bliden men man måste erkänna källan

Verk

Verk är något som har skapats. Som en låt, film, tavla mm. Om du har gjort ett verk så är du Upphovsman (någon som har skapat nåt) till det.

Vad är licens?

Licens är som På den platsen ett tillsånd som gör att lagen inte gäller längre. T.ex om det står att man inte får kopiera en bild så kopiera bilden om man har ett speciellt licens. Creative Commons är ett licenssystem som är lättare att ge tillstånd till andra. Du kan t.ex inte gå ut i skogen och jaga. Du måste ha jakt licens.

verkshöjd

verkshöjd betyder att något uppnår en nivå av peronligt skapande,och är ett jurdisk begrepp son används inom upphovsrätten för att avgöra nären skapare av ett verk …………………………?…edwin t