Presentationsfilmer

Första uppgiften i Digitalkunskap var att göra en presentationsfilm om sig själv i Photostory. Man fick använda andra program om man hellre ville det. Hela arbetet tog längre tid än vi trott, bland annat för att det var så knepigt att föra över bilder från telefon till dator.