Filter

filter = ett program som hindrar folk från att komma in på vissa sidor som man själv kan välja i vissa filter och i vissa filter är sidorna förinställda.

Teodor, Adam, George.