Uppdrag: upphovsrätt

Upphovsrättlagen: Är en lag som handlar om creative commons, man måste få lov av personen som äger t.ex. bilden om man får dela bilden.
Upphov: Ursprung
Upphovsman: Den som äger bilden
Ekonmoisk rätt: Personen som äger bilden barn kan ärva penngarna.
Publicering: man lägger ut något på internet.
Cretive commons: Man får välja vad man ska ha för crative commons t.ex. en = tecken i en rund ring betyder inga bearbetningar.
Licens: Tillåtelse, tillstånd.
Erkännade: Man berättar vem som har gjort det.
Icke Kommersiell: Att man inte får ta betalt för den saken man har tagit.
Bearbetning: Att man ändrar och fortsätter på t.ex. en text.
Ursprungligt: Orignalet.

Del 2 Upphovsrättslagen

En konstnär eller en fotograf som anlitas av ett företag för att ta bilder på deras verksamhet har alltid upphovsrätt till sitt verk. Företaget får inte använda materialet hur som helst utan att ha kommit överens med upphovsmannen om hur man får använda materialet. Exempelvis måste man innan publicering ha kommit överens om ekonomisk rätt. Upphovsmannen ska ha ideell rätt vid publicering. Om man t.ex. ska skriva en bok och man tar en idé av en annan författare/person än den som har skrivit boken måste författaren(na) lämna ett erkännande om vem de har tagit idén ifrån. Om en bild är äldre än 70 år gammal så har den bilden licens(creative commons) på sig, det innebär att upphovsrättslagen har upphört att gälla på den bilden och att man kan använda den för kommersiellt bruk. Man får använda  bilden hur man vill utan att bli stämd för det man gör med bilden. Om man tar en bild från google och den har text där det står endast för icke kommersiella bruk, så betyder det att man får bearbeta den hur man vill men man får inte ta betalt för bilden.

Av: Filip Ek

Creative Commons

Creative commons är ett licenssystem som gör att det är lättare att ge andra rätten att använda material på Internet.

Erkännande

om man har gjort en bok så kopierar någon den då måste den säga att det som har gjort den.

Upphovsman

En upphovsman är den som har skpat något tex om en person målar en tavla så är den som har målat den upphovsman

Publecering

Publecering är att göra något publikt så att andra kan se eller höra. Man kan publecera på olika sätt tex på internet,i en bok eller i en tidning

icke kommersiell

Om du har skrivit en bok och så är det någon som har kopierat den då får inte den som kopierat ta betalt för den boken