troll

Om man hör ordet troll kanske man tror att det är människotroll, men det är inte det om man pratar om datorer och sånt. Troll är människor som skriver dumma eller hotande kommentarer på internet. Troll är folk som antingen är avundsjuka eller vill få uppmärksamhet. Dom flesta som är troll är folk som är rädda själva.

Om du får en hotande kommentar, så ska man anmäla det. Du kan ta en skärmdump av kommentaren och sen ta bort den. Oftast är det bäst att bara strunta i vad trollen skriver, eftersom de bara vill att man ska bli arg.

Säkerhet och integritet

Jag var med i panelen för ”Är du digitalsmartare än en femteklassare”. Mitt uppdrag var att ställa frågor och diskutera ämnet. Det var först lite pirrigt att så många var där och att bli filmad. Vi hade inte jobbat så mycket med det som skulle sägas men jag lyckades få fram det jag ville säga. Tyvärr blev det lite rörigt med poängsystemet. Jag lärde mig att avtal ofta är jättelånga och att det kan ta veckor att läsa och förstå. Jag tror att det är skrivna för att man inte ska orka läsa. Från grupperna som jobbat med integritet förstod jag att filter och brandväggar inte går att lita på det finns möjlighet att hitta vägar runt eller att dom inte funkar.

Att träffa vänner på internet kan vara svårt om man inte känner/ vet vem det är innan. Man kan lägga upp bilder på andra och låtsas vara någon annan och många vill luras det kan kallas ”troll”. Om man råkar ut för något obehagligt på nätet ska man alltid prata med en vuxen.

När man gör nytt lösenord ska man vara klurig. De vanligaste lösenorden är: 123456, qwerty och lösenord. Använd gärna minst 8 tecken, siffror och bokstäver.

Vad säger barn och unga om farorna på nätet?

Med egna ord är en rapport om vad barn och föräldrar tycker om vad som kan vara obehagligt på nätet. Visste du till exempel att majoriteten av barn och unga inte har stött på något som besvärat dem på internet under det senaste året.

Tryck här (lathund statistik) för att komma till min och Emmas (Emma J) lathund om vad barn säger om farorna på nätet.

Innehållet är taget av “Med egna ord” som är en sammanställning av undersökningen Kids Online, gjord av Olle Findahl, Elza Dunkels och Cecilia von Feilitzen.

Del 2 Upphovsrättslagen

En konstnär eller en fotograf som anlitas av ett företag för att ta bilder på deras verksamhet har alltid upphovsrätt till sitt verk. Företaget får inte använda materialet hur som helst utan att ha kommit överens med upphovsmannen om hur man får använda materialet. Exempelvis måste man innan publicering ha kommit överens om ekonomisk rätt. Upphovsmannen ska ha ideell rätt vid publicering. Om man t.ex. ska skriva en bok och man tar en idé av en annan författare/person än den som har skrivit boken måste författaren(na) lämna ett erkännande om vem de har tagit idén ifrån. Om en bild är äldre än 70 år gammal så har den bilden licens(creative commons) på sig, det innebär att upphovsrättslagen har upphört att gälla på den bilden och att man kan använda den för kommersiellt bruk. Man får använda  bilden hur man vill utan att bli stämd för det man gör med bilden. Om man tar en bild från google och den har text där det står endast för icke kommersiella bruk, så betyder det att man får bearbeta den hur man vill men man får inte ta betalt för bilden.

Av: Filip Ek

Höstens arbete med “Säkerhet och Integritet” på nätet Del 1

I höst så har vi jobbat med ”Säkerhet och Integritet” på internet. Vi hade sedan en redovisning om detta för alla föräldrar och andra som ville komma. Sorgligt nog var jag sjuk och kunde inte komma. Jag vet inte om jag är smartare än en femteklassare eftersom att jag är en femteklassare. Men jag kanske kan vara det ändå. Vi har sett ett fåtal filmer på våra lektioner, en av dem handlade om just ”Säkerhet och Integritet” på internet. I filmen så fick vi lära oss att man kan sätta dit olika märken som t.ex. symboliserar att man inte får plagiera något som någon har copyright på, alltså äganderätt på. På internet så kan man ladda ned filter som kan skydda emot t.ex. datavirus. Alla filter skyddar alltid mot något men det finns inte ett enda filter som skyddar mot allt. Så man ska inte tro att om man laddar ned ett filter så är man säker från virus mm. Det finns många olika sorters filter som säkrar datorn från bl.a. virus, hackers, maskar, datatroll, eller trojaner. Om man har skapat ett konto på ett socialt nätverk som facebook eller panfu, då kan man bli kompis med någon som man inte känner i livet utanför nätverken. Den personen som man har blivit kompis med kanske har ljugit om sig själv bara för att verka bra/snäll. Om du ska träffa en kompis som du bara har sett/mött i den virtuella världen ha med dig en vuxen för säkerhets skull om du är under 18 år. Det kan vara en vuxen som utger sig för att vara i din ålder. Facebook, twitter och instagram, det är namn på hemsidor som man kan ha ett konto på, men det är också namn på hemsidor som kan ha åldersgränser på sig. De har det för att de personer som har gjort hemsidan vet vad som kan hända om man är yngre än vad man bör vara. Så man bör acceptera gränserna för sitt eget bästa. Men kom ihåg att inte ha samma lösenord på alla konton och byt ofta till ett lösenord med stora och små bokstäver och ha alltid minst en siffra för att öka säkerhetsrisken på ditt lösenord. Det finns vissa personer som har blivit dåligt behandlade på nätet. Ofta har de ingen att prata med och blir därför lätta offer för dem som är oseriösa på nätet. Vissa som blir utsatta mår så dåligt att dem inte orkar med sitt liv så dem tar oftast livet av sig. Det man kan göra är antingen att man pratar med sina föräldrar eller polisanmäl händelsen.

Av: Filip Ek

Avtal till Är du digitalsmartare än en femteklassare?

LICENSE USER AGREEMENT

 

DETTA AVTAL GÄLLER UNDER TILLSTÄLLNINGEN ”ÄR DU DIGITALSMARTARE ÄN EN FEMTEKLASSARE” (NEDAN KALLAT ”EVENTET”)VILKET ÄVEN INKLUDERAR DEN INLEDANDE DELEN MED BORDSSAMTAL (ÄVEN KALLAT ”SÅ FUNKAR DET”) SAMT DEN AVSLUTANDE DELEN DÄR INTERNETFORSKAREN MARCIN DE KAMINSKI (NEDAN KALLAD ”FORSKAREN”) SAMTALAR OM UNGDOMARS IDENTITETSSKAPANDE PÅ NÄTET SAMT ANDRA ASPEKTER AV INTERNETANVÄNDANDE. NÄR DU SKRIVER PÅ DETTA AVTAL ACCEPTERAR DU ATT DU INTE KOMMER ATT SÄLJA FIKA TILL TREDJE PARTER, LANGA ELLER LÅTA ANDRA SMAKA. NÄR DU SKRIVER PÅ DETTA AVTAL ACCEPTERAR DU ATT DU OCKSÅ ATT DU INTE KOMMER KÖPA FIKA MED STÖLDGODS ELLER FÖRFALSKADE PENGAR. EVENTET KOMMER ATT FILMAS, BÅDE LIVESTREAMAT OCH FÖR KLIPPNING EFTERÅT. GENOM ATT ACCEPTERA AVTALET GODKÄNNER DU ATT DU MEDVERKAR I DESSA FILMER OCH ÅTAR DIG ATT INTE GÖRA KANINÖRON PÅ DIN GRANNE ELLER PRUTTA NÄR DU STÅR BREDVID MARCIN. ALL FORM AV INDRITEKT REKLAM ÄR STRÄNGT FÖRBJUDEN. DU FÅR INTE HELLER ANVÄNDA DET VI SÄGER FÖR KOMMERSIELLT BRUK. NÄR DU SKRIVER UNDER DETTA AVTAL GODKÄNNER DU ATT DU INTE KOMMER ATT SÄLJA INFORMATIONEN VIDARE. NÄR DU ÄR I VÅRA SALAR FÅR DU INTE SÄGA HATISKA, KRÄNKANDE ELLER SEXUELLT SUGGESTIVA SAKER. NÄR DU SKRIVER UNDER DETTA AVTAL GODKÄNNER DU ATT DU INTE HELLER KOMMER ATT POSTA VIDEOR PÅ ELLER OM EVENTET, SÅ FUNKAR DET ELLER NÄR FORSKAREN TALAR UTAN ATT HASHTAGGA #ÄRDUDIGITALSMARTAREÄNENFEMTEKLASSARE. NÄR DU SKRIVER UNDER DETTA AVTAL GDKÄNNER DU ATT DU INTE SKA VARA ALLMÄNT KORKAD OCH FÖLJA DITT SUNDA FÖRNUFT.  NÄR DU SKRIVER UNDER DETTA AVTAL GODKÄNNER DU ATT DU INTE KOMMER ATT TA MED NÖTTER I NÅGON FORM. NÖTTER KAN FINNAS I KAKOR, TÅRTOR, CHOKLAD, BRÖD, MED MERA. NÄR DU SKRIVER UNDER DETTA AVTAL GODKÄNNER DU ATT INTE TA MED EN DISKRENSARE, TVÅL, DISKMEDEL, DISKBORSTE ELLER ANDRA DISKFÖREMÅL. NÄR DU SKRIVER UNDER DETTA AVTAL GODKÄNNER DU ATT DU INTE ÄR EN SPION FRÅN MIB, FBI, SÄPO, CIA, NSA, ELLER ANDRA HEMLIGA ELLER KONSTIGA ORGANISATIONER ELLER KULTER. NÄR DU SKRIVER UNDER DETTA AVTAL GODKÄNNER DU ATT DU INTE TAR MED SVAMPAR, GRÄS, STENAR ELLER ANDRA SAKER SOM OFTA FÖREKOMMER I NATUREN. NÄR DU SKRIVER UNDER DETTA AVTAL GODKÄNNER DU ATT DU VERKLIGEN INTE ÄR DIGITALSMARTARE ÄN EN FEMTEKLASSARE OCH KOMMER MUNTLIGT ERKÄNNA DET IN I KAMERAN SÅ ATT ALLA KAN SE OCH HÖRA DET, SAMT ATT DET FÖR EVIGT LAGRAS OCH SPARAS PÅ SERVRAR RUNT OM I VÄRLDEN FÖR ATT KUNNA KOPIERAS OCH VISAS OCH EDITERAS I EVIGHETERS EVIGHETER FRAM TILL DESS INTERNET UPPHÖR ATT EXISTERA I SÅVÄL NUVARANDE SOM ALLA ANDRA MÖJLIGA OCH OMÖJLIGA FORMER INTILL MOLEKYLÄRNIVÅ.  SJÄLVKLART ÄR DET STRÄNGT FÖRBJUDET ATT ANVÄNDA SIN SMARTA TELEFON, DATOR ELLER SURFPLATTA FÖR ATT MEDELST DENNA APPARATUR EFTERSÖKA OCH TA REDA PÅ DET KORREKTA SVARET PÅ FRÅGORNA UNDER SPELETS GÅNG. INTE HELLER VOKALA HJÄLPMEDEL I FORM AV VISKNINGAR ELLER ROP TILLÅTS UNDER EVENTET. DOMARENS BESLUT ÄR OOMKULLRUNKELIGT OCH GÅR EJ ATT ÖVERKLAGA. GENOM ATT PROTESTERA MOT DOMARENS BESLUT UPPHÄVS SPELARENS RÄTT ATT FRAMHÄVA SIN RÖST I DE KOMMANDE TVÅ FRÅGORNA. OM SÅ ÄR FALLET ATT PROTESTEN FRAMKOMMER I SLUTET AV TÄVLINGEN MÅSTE SPELAREN GÖRA FEMOTN ARMHÄVNINGAR UTAN UPPEHÅLL I UTÖVANDET AV AKTEN. DETTA GÄLLER SÅVÄL HALTA SOM LYTTA OCH INGA FÖRMILDRANDE OMSTÄDNIGHETER ÄR AKTUELLA I FRÅGAN HÄR OVAN NÄMND. OM ARRANGÖRERNA AV EVENTET MOT ALL FÖRMODAN SKULLE UPPTÄCKA NÅGON SOM HELST FORM AV BROTT MOT DETTA AVTAL TROTS PERSONENS UNDERSKRIFT FÖRBEHÅLLER SIG ARRANGÖRERNA AV EVENTET ATT OMEDELBART OMHÄNDERTA SPELKORTEN SOM REKVIRERATS VID UNDERTECKANDET AV DETTA AVTAL, SAMT PLACERA EN OEMOTSTÄNDLIG BROWNIE FRAMFÖR ANSIKTET PÅ VEDERBÖRANDE, SOM UNDER INGA SOM HELT OMSTÄNDIGHETER FÅR INTAGAS I TUGGAD FORM ELLER PÅ ANNAT SÄTT KONSUMERAT UNDER EVENTETS TOTALA FÖRLOPP. EVENTUELLA TVISTEMÅL SOM HÄRÖR AV DETTA AVTAL HÄNVISAS TILL REKTOR LENA LINDBLADH PETERSEN FÖR UTREDNING OCH EVENTUELLA ÖVERKLAGANDEN. ÖVERKLAGANDEN MÅSTE GÖRAS INOM 15 MINUTER EFTER EVENTETS BÖRJAN.

 

 

Om du skriver under detta avtal får du tillgång till eventet ”Är Du Digitalsmartare Än En Femteklassare?”

Är du digitalsmartare än en femteklassare?

Torsdagen 5/12 var det dags för vårt stora event tillsammans med Marcin de Kaminski. Det var kanske något rörigt med 90 elever och lika många gäster, i matsalen, men på det stora hela var det ett fantastiskt arrangemang, tack vare den förstående publiken och mina fina elever. Som lärare till dessa digitalsmarta elever känner jag inget annat än stor stolthet. Kevin och Alice gjorde lysande insatser som programledare. Panelen som bestod av Simon K, Amanda, Noah, Ellen, Nemo och Clara, visade precis hur digitalsmarta de var, genom att leverera svaren på de ibland rätt kluriga frågorna (som eleverna själva komponerat så klart). Marcin fick även han ge sin syn på saken och för det mesta höll han med, men som den forskare han är måste han ju alltid vrida och vända på svaren. Det är sällan svart eller vitt när det kommer till vår tillvaro på nätet. Det som kan vara jättebra för somliga är riktigt illa för andra.

Publiken svarade på frågorna genom att hålla upp röd, grön eller gul lapp. Vi hade ett gäng som tappert räknade alla svar och hela övriga klassen fick bestämma poängen som de rätta svaren genererade. I slutändan hade publiken samlat ihop flera miljoner poäng och kände sig segervissa. Tyvärr var det något de inte hade tänkt på. För att få spela var man tvungen att skriva på ett avtal. Avtalstexten som Nemo mödosamt knåpat ihop var lång och snårig, men innehöll den lilla detaljen att man genom att skriva under avtalet, erkände att man inte är digitalsmartare än en femteklassare. 🙂

När spelet var över fick eleverna gå hem om de ville. De flesta valde att göra det, eftersom de hade varit och hjälpt till sedan tidiga eftermiddagen. Några stannade och lyssnade på Marcin de Kaminskis föredrag om sin forskning om ungas identitet på nätet och hur man ska förhålla sig till de svåra frågorna om säkerhet. Det jag tycker om med Marcins attityd till nätsäkerhet, är att han väldigt sällan är dömande. Han är ödmjuk inför det faktum att vi alla håller på att lära oss hantera nätet och allt vad det innebär. Marcins enda uppmaning till oss vuxna är att vi ska vara närvarande sådana. Vi måste inte sitta bredvid våra barn och unga, vi måste inte skaffa konton på varenda sida de besöker, men vi måste bry oss om hur de mår. Det sämsta vi kan göra är att installera filter och förbjuda barnen att använda nätet. Vi måste lära dem hantera det istället. Det här är något jag tagit intryck av, både efter att ha läst vad Marcin skrivit, men även Elza Dunkels som är nätforskare på Umeå Universitet. Det sämsta svaret jag kan få på frågan “vad gör du om någon du träffar på nätet vill träffa dig i köttet?” är “Jag får inte träffa någon som jag lärt känna på nätet”. Ett sådant svar säger mig ingenting om vilka strategier de faktiskt har för att bedöma folk som de träffar på nätet. Vi måste våga vara vuxna och lita på att vi vet en hel del om livet som sådant, även om vi inte förstår våra ungas närvaro på nätet. Marcin visade också svidande exempel på att det är vuxna som står för det mesta eländet på nätet. Alltså måste vi vuxna börja visa hur man beter sig mot varandra. Så länge vuxna uttrycker näthat, kommer unga också göra det.

Ordförklaringar

vgd, dd, vsg, nd, ksk, elr, kmr är alla förkortningar av olika ord som man kan använda på t.ex. kik snapshat instagram osv. nu för tiden så brukar ungdomar och barn skriva så. Det är som ett eget språk. typ chatspråk.

– vgd

– typ tittar på tv:) dd?

– ksk tv. haha

– haha:/

-wtf hahahahahahhah :DD

 

vgd=vad gör du

ksk=kanske

dd=du då

nd=ni då

vgn=vad gör ni

vsg/varse=varsegod

vrf = varför

cu l8r = see you later (vi ses senare)

gr8 = great (topppen)

u = you (du)

nc = no comments (inga kommentarer)

h8 = hate (hata)

k = ok

brb = be right back (kommer snart tillbaka)

pok/p&k = puss och kram

btw = by the way (förresten)

FTW = For The Win (svårt att komma på en översättning)

ASAP = As Soon As Possible (så snart som möjligt)

YOLO = You Only Live Once (du lever bara en gång)

s4s=shoutout for shoutout, finns t.ex. på instagram och facebook och twitter