Digitala världen

Digitala världen

 

Den digitala världen bygger endast på kod.

 

Egentligen kan en dator bara förstå ettor och nollor, men för att det ska bli lättare att skriva kommandon så finns det andra språk man kan jobba med. För att det ska fungera finns det slags ”översättare” som kan översätta koden som används i programmen till ettor och nollor, o.s.v.

 

För att översättaren ska fungera måste du skriva de förutbestämda algoritmer som skaparen av språket har bestämt.

 

Det finns många likheter mellan olika programmerings-språk, de flesta skillnader är mest hur algoritm är utformad. Några ofta förekommande satser i programmeringsspråk:

 

If-satsen

Loopar

Variabler

 

När man skapar en variabel kallas det att deklarera en variabel.

 

Variabler är som slags namn på saker. Har ni någon gång jobbat med ekvationer i matten så har ni använt variabler, X är en variabel. Variabeln X kan ersättas med vilket tal som helst, på kod-språk kallas det en ”integer”, förkortas int. Ett exempel på hur man deklarerar en variabel i programmet Java:

 

Int X = 12;

 

Ovan är algoritm för hur man deklarerar variabeln X som har värdet 12 i Java.

 

Om du har skapat ett program kanske du inte vill att folk ska kunna kopiera ditt verk och sprida det vidare, då är upphovsrättslagen bra. Upphovsrättslagen stoppar folk från att sprida, kopiera och dela ditt verk vidare utan din tillåtelse. Upphovsrättslagen gäller hela ditt liv och 70 år efter din död.

 

Men ibland kanske du bara vill reglera vissa saker, som exempel att använda ditt verk i kommersiella syften, då är Creative commons-licenserna bra. Det är sex styckna licenser som kan allt från att ditt verk får spridas till att ditt verk får spridas i kommersiella syften.

 

Många stora företag har ett avtal du måste godkänna för att registera dig, väldigt få personer läser dessa avtal. Men det brukar stå att den information du ger ut om dig kan de ge ut för att användas i kommersiella syften. Det betyder att din information säljs vidare och sprids, därför borde man egentligen läsa avtalen du godkänner för att veta vad som händer med din information. Google är ett sådant exempel.

 

Många företag har ett filter på sitt Wi-Fi för att antällda t.ex. inte ska kolla facebook under arbetstid. Man som privatperson kan installera filter i sitt hem för att t.ex. blocka vissa sidor för barnen. Men att installera ett filter är inte alltid en säker lösning, ett exempel:

Om man söker på krokodil på internet för att få fram en bild på en krokodil så får man istället fram en bild på bi-effekterna av den ryska drogen som också heter krokodil.

Digitalkunskap är kul!

Detta har varit bra med digitalkunskap:
Jag har lärt mig massor på digitalkunskapen, allt ifrån programmering till vad upphovsrätten är. Digitalkunskap är kul för att vi lär oss saker som dem flesta andra inte kan, då kan vi lära dem andra. Jag tror att digitalkunskap kan bli ett riktigt skolämne i framtiden.

detta har jag lärt mig:

Upphovsrättslagen är en lag som säger att man inte får använda/sälja/härma andras verk.  Det finns något som heter creative commons som säger hur man får använda ett verk, det är som olika små symboler.

Malva

creative commons

BY Första är att man måste berätta om upphovsmannen med den här licensen, men annars får du använda verket som du vill.

NC (Non Commercial) Det är att man inte får tjäna pengar på upphovsmannen bild eller nåt annat med den här licensen.

ND  Det betyder att man inte får byta färg på bilden eller nåt annat med den här licensen.

SA (Share Alike) Man får  inte byta licens med det här licensen.

Creative commons

Creative commons är olika symboler som hjälper dig att lättare vet hur du får använda andras material. Dem olika symbolerna kallas för licenser. tex. icke kommersiell där får man inte ta betalt för andras verk. Det finns sex olika licenser som bygger på 4 villkor.

När du skapar något tex. en bild eller en låt kan du sätta Creative commons det innebär att du kan välja om andra får bearbeta tex din bild eller ta betalt osv.

De fyra villkoren är:

Erkännande: det innebär att de som använder ditt verk måste ange att det är du som har skapat(upphovsman) verket.

Icke kommersiell: att andra inte får ta betalt för ditt verk.

Inga bearbetningar: de som använder ditt verk får inte förändra det.

Dela lika: andra får bearbeta och sprida ditt verk vidare.

Upphovsrätt, Creative Commons

Upphovsrätten är rätten hur man får ändra, kopiera , och använda verket kommersiellt. Den som skapat ett verk är en upphovsman. Men hjälp av CC (Creative Commons) kan man lägga ut ett verk med en licens som berättar vad man får göra med verket. Om du lägger upp en bild med licensen BY (enligt den får man sprida verket om man skriver vem som har gjort verket) och jag skriver att jag har gjort det så brytter jag mot upphovsrättslagen. // Ellen

Upphovsrätten

Upphovsrätten är vad man får göra med t.ex en bild man tagit från internet. Ibland kan det stå att man får använda bilden men inte ändra något på den. Eller kanske att man måste skriva vem upphovsmannen är.

sista! Den här bilden säger att man måste berätta vem upphovsmannen är att man inte får använda den kommersielt och att man måste dela lika.

Av : Calle

Frågor om upphovsrätt

 

Endast en röst per ip-adress och dag!

Jag hittar en jätte bra bild på Google och vill kopiera den. Får man det?
  
pollcode.com gratis röstningssaker 

 

Jag gör en powerpoint och vill ha en video från Youtube. Får man det?
  
pollcode.com gratis röstningssaker 

 

Vad är upphovsrättslagen?

Upphovsrättslagen är en lag som handlar om hur man får använda andras material, och hur andra får använda ditt material du lägger upp. Det är viktigt att tänka på upphovsrättslagen om du t.e.x ska lägga upp någon  video på YouTube. Och om du har härmat någon video som redan finns måste du säga det i videon. Men om videon är licenserat inom Creative Commons får du använda videons innehåll. Man kan licensera sitt material inom Creative Commons på olika sätt. Upphovsrättslagen gäller hela livet och 70 år efter döden.