Så funkar Upphovsrättlagen!

Upphovsrätt innebär att den som har skapat ett verk har all rätt att bestämma hur verket ska användas. Te.x. Om du har tagit en snygg bild har ingen rätt att ta och göra om verket om du inte gett de OK att de får använda verket. Rätten gäller i 70 år efter hen har dött.