Vilket är det bästa programmet?

Jag, Emmy och Samuel har nu gjort en padlet om vad man kan göra i kojo,kodu och scratch. Eftersom att vi inte jobbat så mycket med kodu så kan vi inte så mycket om kodu, men vi har kommit fram till följande saker: om du ska göra ett spel så rekommenderar vi att andvända scratch eller kodu. Om du vill lära dig programmera textbaserad kod så är det bättre att använda kojo. Kojo är mycket mer avancerat men ganska svårt att förstå. Om man däremot jobbar i scratch så är det ett bra programm att börja jobba i om man inte kan så mycket om programmering. I kodu så gör man en egen värld. Det är lätt att bygga världen, men svårt att programmera spelen.

Upphovsrätt, Creative Commons

Upphovsrätten är rätten hur man får ändra, kopiera , och använda verket kommersiellt. Den som skapat ett verk är en upphovsman. Men hjälp av CC (Creative Commons) kan man lägga ut ett verk med en licens som berättar vad man får göra med verket. Om du lägger upp en bild med licensen BY (enligt den får man sprida verket om man skriver vem som har gjort verket) och jag skriver att jag har gjort det så brytter jag mot upphovsrättslagen. // Ellen

Upphovsrättslagen

upphovsrättslagen är en lag om hur du får använda bilder, musik, filmer och texter. tex kan verket

 

 

om du har gjort en egen låt och du vill publicera den är det bra om du koll på olika licenser, här är några bra begrepp att kunna:

upphovsrättslagen: Det är en lag som andras matrial och hur andra får använda det matrialen du skapar.

Upphov: ursprung, skapat av.

Upphovsman: det är någon som har skapat något.

verk: det är något som är skapat tillexempel en låt, en teckning eller ett dataspel.

Verkshöjd: Heter det när man anser att ett verk är unikt, att ingen kunde ha gjort något likandant. tas upp i dommstol om 2 blir osams.

Ideell rätt: Den ideella rätten kan man inte ge bort till någon annan. Den är alltids upphovsmannens. att det står vem som har gjort något,

Ekonomisk rätt: Rätten att bestämma över hur verket får användas. Rätten kan ärvas, ges bort eller köpas.

Publicering: att göra något publikt betyder att andra kan se eller höra. . Man kan publicera i en bok, på nätet eller en tidning.

Creative Commons: Det är ett licenssystem som gör att det är att ge andra rätten att använda ett matrial.

Licens: en slags rättighet som gör att lagen inte längre gäller, ett avtal. Tillexempel Creative Commons.

Erkännande: att man säger vem som gjort något.

Icke-kommersiell: att man inte får ta betalt för det.

Bearbetning: att man ändrar något.

ursprung: orginalet, som det var från början

Tillänglig: andra kan se höra och använda.

Cookie

Cookie =  En cookie är en liten datafil där information om dig och vad du har sökt på finns. Oftast vet du inte vad cookie innehåller. Tillexempel google använder cookies. //Ellen