Programmeringsintro i år 1

I torsdags började jag och Johanna med programmeringsintroduktion i år 1. Delar av eleverna har haft lek-programmering redan i förskoleklassen, men det fungerade bra att börja från början med alla. De som redan kunde en hel del, kunde hjälpa sina kompisar när vi väl kom fram till att jobba med appen Kodable på iPaden.

Den första uppgiften alla elever fick, var att rita sin bild av hur internet fungerar. Inte så lätt. Hur ritar man något som inte syns? Min tanke är att vi ska ha något att jämföra med i vår, om förståelsen för kod, kan öka förståelsen för internet.

IMG_1962    IMG_1974

IMG_1973
Innan eleverna fick prova appen på paddan, så styrde de Johanna med hjälp av pilar på en bana i klassrummet.

IMG_1966  IMG_1965IMG_1970 IMG_1967IMG_1971

Elevens val år 6

De elever som har Programmering som elevens val, kan välja något av följande:

Gör hela kursen i learn.code.org -se filmerna som visas mellan de olika avsnitten, så att du vet vad det är du jobbar med.

Jobba vidare med Kojo (här har du uppgifter och lathund för att komma igång och komma vidare)

eller Scratch som det finns hjälp till här

Använd gärna era egna inlägg på viprogrammerar.se och digitalsmart.se för att komma igång eller få förslag.

På sidan spelprogrammering.nu kan du lära dig göra spel i javascript. Följ instruktionerna till kursen.

Lycka till!

Slöjd 2.0

Det finns många åsikter om slöjdens vara eller ickevara i skolan. Jag tycker att slöjden har en given plats, precis som alla estetiska ämnen. Att skapa med sina händer och utveckla kreativiteten är viktigt för hela vår utveckling. Det är jag övertygad om.  Däremot skadar det inte att uppdatera innehållet i lektionerna. Och varför inte föra in ännu en dimension av skapande? Vi gör ett försök här med att föra in lite makerkultur i slöjdsalen.

Första uppgiften var att skapa en egen spelkontroll till ett Pacmanspel med hjälp av en makey makey.

Grupp 6C  var först ut och har idag skissat på sina förslag och vissa hann till och med börja klippa till sina tygbitar.

IMG_1905
Sara visar ledande tråd som behövs för att få spelkontrollen att fungera.
IMG_1906
Så här ska kontrollen kopplas ihop med makey makey (den vita lilla plattan på bilden) så att spelen kan spelas.
IMG_1908
Test om dessa knappar leder ström.

IMG_1909IMG_1914

IMG_1913IMG_1915IMG_1916

 

IMG_1917
de något knapphändiga instruktionerna

De här kunskapskraven har vi som fokus för projektet:

Eleven kan på ett  genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.