Creative Commons licenserna – Lista

Creative Commons är ett system av licenser som ska göra det lättare för upphovsmän att bestämma hurvida på vilket sätt verket får användas. Det finns sex olika licenser.

Här är en lista på vilka licenser som finns:

 

by CREATIVE COMMONS ERKÄNNANDE:

Du får sprida verket vidare, modifiera det och använda det i kommersiella syften. Men du måste skriva vem som är upphovsman(skapare) till det.

 

by sa CREATIVE COMMONS ERKÄNNANDE DELA LIKA:

Du får sprida verket vidare, modifiera det och använda det i kommersiella syften. Men du måste skriva vem som är upphovsman till det. Alltså likadant som Creative Commons erkännande, men om dy ska sprida det vidare så måste du ha samma licenser som ursprunget.

 

BY ND CREATIVE COMMONS ERKÄNNANDE INGA BEARBETNINGAR:

Du får sprida verket vidare men utan bearbetningar eller modifieringar. Både kommersiellt eller icke kommersiellt. Du måste även skriva vem som är upphovsman.

 

ICKE KOMMERSIEL CREATIVE COMMONS ERKÄNNANDE ICKE KOMMERSIELL

Du får göra vad du vill med verket sålänge du inte använder det i kommersiella sammanhang. Du måste även skriva vem som är upphovsman.

 

5 av 6 CREATIVE COMMONS ERKÄNNANDE ICKE KOMMERSIELL DELA LIKA

De som använder ditt verk får bygga vidare, modifiera och sprida vidare ditt verk men det måste vara under samma vilkor och man får inte använda det i kommersiella sammanhang. Du måste även uppge upphovsmannen.

 

sista! CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION ICKE KOMMERSIELL INGA BEARBETNINGAR

Du tillåter spridning utan bearbetning i icke kommersiella sammanhang. Den som använder verket måste även ange dig som upphovsman.

Ordlista:

Kommersiell = Tjäna pengar

 

Frågesport:

CREATIVE COMMONS ERKÄNNANDE

 

Av: Simon K

Verkshöjd

Verkshöjd är kort sammanfattat att det ska vara tekniskt sett omöjligt att kunna kopiera ett verk.
Verkshöjd används mycket i domstolar för att bevisa att man inte har brutit mot upphovsrättslagen.

Här är den långa förklaringen:

Verkshöjd innebär att ett verk inte ska ha kunnat framställas av någon annan, oberoende av den förre. Verkshöjden inbegriper inte idéerna, motivet eller innehållet i ett verk, utan dess unika form, uttryck och gestaltning. Ett verk som vem som helst skulle kunna komma på har mycket låg verkshöjd och ger inte de speciella förmåner till skaparen av verket, som ett verk av godkänd verkshöjd ger.


Text från wikipedia

Verk

Verk är något som har skapats. Som en låt, film, tavla mm. Om du har gjort ett verk så är du Upphovsman (någon som har skapat nåt) till det.