Del 2 Upphovsrättslagen

En konstnär eller en fotograf som anlitas av ett företag för att ta bilder på deras verksamhet har alltid upphovsrätt till sitt verk. Företaget får inte använda materialet hur som helst utan att ha kommit överens med upphovsmannen om hur man får använda materialet. Exempelvis måste man innan publicering ha kommit överens om ekonomisk rätt. Upphovsmannen ska ha ideell rätt vid publicering. Om man t.ex. ska skriva en bok och man tar en idé av en annan författare/person än den som har skrivit boken måste författaren(na) lämna ett erkännande om vem de har tagit idén ifrån. Om en bild är äldre än 70 år gammal så har den bilden licens(creative commons) på sig, det innebär att upphovsrättslagen har upphört att gälla på den bilden och att man kan använda den för kommersiellt bruk. Man får använda  bilden hur man vill utan att bli stämd för det man gör med bilden. Om man tar en bild från google och den har text där det står endast för icke kommersiella bruk, så betyder det att man får bearbeta den hur man vill men man får inte ta betalt för bilden.

Av: Filip Ek

Höstens arbete med “Säkerhet och Integritet” på nätet Del 1

I höst så har vi jobbat med ”Säkerhet och Integritet” på internet. Vi hade sedan en redovisning om detta för alla föräldrar och andra som ville komma. Sorgligt nog var jag sjuk och kunde inte komma. Jag vet inte om jag är smartare än en femteklassare eftersom att jag är en femteklassare. Men jag kanske kan vara det ändå. Vi har sett ett fåtal filmer på våra lektioner, en av dem handlade om just ”Säkerhet och Integritet” på internet. I filmen så fick vi lära oss att man kan sätta dit olika märken som t.ex. symboliserar att man inte får plagiera något som någon har copyright på, alltså äganderätt på. På internet så kan man ladda ned filter som kan skydda emot t.ex. datavirus. Alla filter skyddar alltid mot något men det finns inte ett enda filter som skyddar mot allt. Så man ska inte tro att om man laddar ned ett filter så är man säker från virus mm. Det finns många olika sorters filter som säkrar datorn från bl.a. virus, hackers, maskar, datatroll, eller trojaner. Om man har skapat ett konto på ett socialt nätverk som facebook eller panfu, då kan man bli kompis med någon som man inte känner i livet utanför nätverken. Den personen som man har blivit kompis med kanske har ljugit om sig själv bara för att verka bra/snäll. Om du ska träffa en kompis som du bara har sett/mött i den virtuella världen ha med dig en vuxen för säkerhets skull om du är under 18 år. Det kan vara en vuxen som utger sig för att vara i din ålder. Facebook, twitter och instagram, det är namn på hemsidor som man kan ha ett konto på, men det är också namn på hemsidor som kan ha åldersgränser på sig. De har det för att de personer som har gjort hemsidan vet vad som kan hända om man är yngre än vad man bör vara. Så man bör acceptera gränserna för sitt eget bästa. Men kom ihåg att inte ha samma lösenord på alla konton och byt ofta till ett lösenord med stora och små bokstäver och ha alltid minst en siffra för att öka säkerhetsrisken på ditt lösenord. Det finns vissa personer som har blivit dåligt behandlade på nätet. Ofta har de ingen att prata med och blir därför lätta offer för dem som är oseriösa på nätet. Vissa som blir utsatta mår så dåligt att dem inte orkar med sitt liv så dem tar oftast livet av sig. Det man kan göra är antingen att man pratar med sina föräldrar eller polisanmäl händelsen.

Av: Filip Ek

Upphovsrättslagen

Upphovsrättslagen: Det är en lag som är om hur man får använda andras material eller att andra får använda ditt material du skapat. Om man har lagt upp en bild på internet är den skyddad av upphovsrättlagen. Då får man inte använda bilden om man inte har fått lov av upphovsmannen (upphovsmannen är den som skapade det).
Det är inte bara bilder som är skyddat av upphovsrättlagen det kan vara olika saker, till exempel en bild, en låt eller ett dataspel.

Dante

Götze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Man kan använda den här bliden men man måste erkänna källan

Upphovsrättslagen

upphovsrättslagen är en lag om hur du får använda bilder, musik, filmer och texter. tex kan verket

 

 

om du har gjort en egen låt och du vill publicera den är det bra om du koll på olika licenser, här är några bra begrepp att kunna:

upphovsrättslagen: Det är en lag som andras matrial och hur andra får använda det matrialen du skapar.

Upphov: ursprung, skapat av.

Upphovsman: det är någon som har skapat något.

verk: det är något som är skapat tillexempel en låt, en teckning eller ett dataspel.

Verkshöjd: Heter det när man anser att ett verk är unikt, att ingen kunde ha gjort något likandant. tas upp i dommstol om 2 blir osams.

Ideell rätt: Den ideella rätten kan man inte ge bort till någon annan. Den är alltids upphovsmannens. att det står vem som har gjort något,

Ekonomisk rätt: Rätten att bestämma över hur verket får användas. Rätten kan ärvas, ges bort eller köpas.

Publicering: att göra något publikt betyder att andra kan se eller höra. . Man kan publicera i en bok, på nätet eller en tidning.

Creative Commons: Det är ett licenssystem som gör att det är att ge andra rätten att använda ett matrial.

Licens: en slags rättighet som gör att lagen inte längre gäller, ett avtal. Tillexempel Creative Commons.

Erkännande: att man säger vem som gjort något.

Icke-kommersiell: att man inte får ta betalt för det.

Bearbetning: att man ändrar något.

ursprung: orginalet, som det var från början

Tillänglig: andra kan se höra och använda.

Elliot E berättar om Creative Commons

Creative commons

Creative commons är om du t.ex har en bild så får inte någon annan(om det var du som fotade) använda den hur du vill. Om det är t.ex en liten gubbe så får du göra vad du vill med bilden bara du erkänner vem det var som gjorde den från grunden. Creative commons gör det lättare att använda en bild för om det inte finns någon licens så måste du ringa eller mejla till den som lade upp bilden(enligt upphovsrätten).