Det här tycker vi om upphovsrättslagen (grupp 5:2)

Gör det tydligare att visa creative commons i samband med publicering på nätet.

Bra att lagen finns så att verk skyddas.

Kortare tid giltig efter döden. Den gäller så länge idag, så det är svårt att hålla reda på vad som är gjort tidigare.

Den ideella rätten betyder att man har rätt att ha sitt namn vid sitt verk. Den ekonomiska rätten är den som kan ges bort eller ärvas.

Förslag på att korta tiden till 5-10 år efter döden.

Bra att upphovsrättslagen finns, så att andra inte kan använda ens verk.

Förkorta giltighetstiden till 10-20 år efter döden.

Om inte upphovsrättslagen finns kan man inte tjäna pengar på sina verk.

Många bryter mot upphovsrättslagen finns, därför är det onödigt att den finns.

Om man publicerar på internet förlorar man kontrollen över sitt verk.

Man borde få välja själv, mellan 10-90 år hur länge efter döden som den ska gälla. Viktigare verk får längre giltighetstid.

creative commons

BY Första är att man måste berätta om upphovsmannen med den här licensen, men annars får du använda verket som du vill.

NC (Non Commercial) Det är att man inte får tjäna pengar på upphovsmannen bild eller nåt annat med den här licensen.

ND  Det betyder att man inte får byta färg på bilden eller nåt annat med den här licensen.

SA (Share Alike) Man får  inte byta licens med det här licensen.

UPPHOVSRÄTT

En sak om upphovsrätten är att man måste fråga personen som har gjort verket men om de säger nej dåär det olaglit och man kan få skadestånd.

Favoritspel (Läxa)

Viktor’s/Magnus Favorit spel:                                Casper’s Favorit spel:

1. Battlefield 4                                                       1. Titanfall

2. Need For Speed: Most Wanted                        2. Borderlands 2

3. NHL14                                                               3. Blacklight: Retribution

4. Fifa 14                                                               4.  Halo (alla spelen)

5. Flappy Bird                                                        5. Prototype

Föräldrars spel:

Max Payne (alla spelen)

Resident Evil (alla spelen)

GTA 5

Candy Crush

Logo Quiz

Vi gillar allt med spelen förutom två punkter som vi  och tycker att man in behöver och dem punkterna är: Hur populärt spelet är (För vi bryr oss inte om hur populärt spelet är)

Andra punkten är: Att det är lätt att klara och få poäng (Vi tycker att det inte blir roligt om spelen är lätta)

Creative commons

Creative commons är olika symboler som hjälper dig att lättare vet hur du får använda andras material. Dem olika symbolerna kallas för licenser. tex. icke kommersiell där får man inte ta betalt för andras verk. Det finns sex olika licenser som bygger på 4 villkor.

När du skapar något tex. en bild eller en låt kan du sätta Creative commons det innebär att du kan välja om andra får bearbeta tex din bild eller ta betalt osv.

De fyra villkoren är:

Erkännande: det innebär att de som använder ditt verk måste ange att det är du som har skapat(upphovsman) verket.

Icke kommersiell: att andra inte får ta betalt för ditt verk.

Inga bearbetningar: de som använder ditt verk får inte förändra det.

Dela lika: andra får bearbeta och sprida ditt verk vidare.

upphovsrätt

En sak inom upphovsrätten är att man måste fråga personen som har gjort verket om man får använda den men om hen svarar nej och du använder det ändå så är det  olagligt.

Upphovsrätten

Upphovsrätten är uppdelad i två delar. Ideell rätt och ekonomisk rätt.

Den ideella rätten är rätten att bli namngiven i samband med sitt verk. Det står alltså vem som gjort verket. Den ideella rätten är alltid ens egen, men kan inte ge bort den och någon annan kan inte ärva den. Den är alltid upphovsmannen. Upphovsmannen är den som har skapat ett verk.

Den ekonomiska rätten är rätten att bestämma över hur sitt verk ska användas. Den ideella rätten kan säljas, ärvas eller ges bort. Ett bokförlag kan tex få den ekonomiska rätten. Då får bokförlaget tjäna pengar på verket.