Avtal till Är du digitalsmartare än en femteklassare?

LICENSE USER AGREEMENT

 

DETTA AVTAL GÄLLER UNDER TILLSTÄLLNINGEN ”ÄR DU DIGITALSMARTARE ÄN EN FEMTEKLASSARE” (NEDAN KALLAT ”EVENTET”)VILKET ÄVEN INKLUDERAR DEN INLEDANDE DELEN MED BORDSSAMTAL (ÄVEN KALLAT ”SÅ FUNKAR DET”) SAMT DEN AVSLUTANDE DELEN DÄR INTERNETFORSKAREN MARCIN DE KAMINSKI (NEDAN KALLAD ”FORSKAREN”) SAMTALAR OM UNGDOMARS IDENTITETSSKAPANDE PÅ NÄTET SAMT ANDRA ASPEKTER AV INTERNETANVÄNDANDE. NÄR DU SKRIVER PÅ DETTA AVTAL ACCEPTERAR DU ATT DU INTE KOMMER ATT SÄLJA FIKA TILL TREDJE PARTER, LANGA ELLER LÅTA ANDRA SMAKA. NÄR DU SKRIVER PÅ DETTA AVTAL ACCEPTERAR DU ATT DU OCKSÅ ATT DU INTE KOMMER KÖPA FIKA MED STÖLDGODS ELLER FÖRFALSKADE PENGAR. EVENTET KOMMER ATT FILMAS, BÅDE LIVESTREAMAT OCH FÖR KLIPPNING EFTERÅT. GENOM ATT ACCEPTERA AVTALET GODKÄNNER DU ATT DU MEDVERKAR I DESSA FILMER OCH ÅTAR DIG ATT INTE GÖRA KANINÖRON PÅ DIN GRANNE ELLER PRUTTA NÄR DU STÅR BREDVID MARCIN. ALL FORM AV INDRITEKT REKLAM ÄR STRÄNGT FÖRBJUDEN. DU FÅR INTE HELLER ANVÄNDA DET VI SÄGER FÖR KOMMERSIELLT BRUK. NÄR DU SKRIVER UNDER DETTA AVTAL GODKÄNNER DU ATT DU INTE KOMMER ATT SÄLJA INFORMATIONEN VIDARE. NÄR DU ÄR I VÅRA SALAR FÅR DU INTE SÄGA HATISKA, KRÄNKANDE ELLER SEXUELLT SUGGESTIVA SAKER. NÄR DU SKRIVER UNDER DETTA AVTAL GODKÄNNER DU ATT DU INTE HELLER KOMMER ATT POSTA VIDEOR PÅ ELLER OM EVENTET, SÅ FUNKAR DET ELLER NÄR FORSKAREN TALAR UTAN ATT HASHTAGGA #ÄRDUDIGITALSMARTAREÄNENFEMTEKLASSARE. NÄR DU SKRIVER UNDER DETTA AVTAL GDKÄNNER DU ATT DU INTE SKA VARA ALLMÄNT KORKAD OCH FÖLJA DITT SUNDA FÖRNUFT.  NÄR DU SKRIVER UNDER DETTA AVTAL GODKÄNNER DU ATT DU INTE KOMMER ATT TA MED NÖTTER I NÅGON FORM. NÖTTER KAN FINNAS I KAKOR, TÅRTOR, CHOKLAD, BRÖD, MED MERA. NÄR DU SKRIVER UNDER DETTA AVTAL GODKÄNNER DU ATT INTE TA MED EN DISKRENSARE, TVÅL, DISKMEDEL, DISKBORSTE ELLER ANDRA DISKFÖREMÅL. NÄR DU SKRIVER UNDER DETTA AVTAL GODKÄNNER DU ATT DU INTE ÄR EN SPION FRÅN MIB, FBI, SÄPO, CIA, NSA, ELLER ANDRA HEMLIGA ELLER KONSTIGA ORGANISATIONER ELLER KULTER. NÄR DU SKRIVER UNDER DETTA AVTAL GODKÄNNER DU ATT DU INTE TAR MED SVAMPAR, GRÄS, STENAR ELLER ANDRA SAKER SOM OFTA FÖREKOMMER I NATUREN. NÄR DU SKRIVER UNDER DETTA AVTAL GODKÄNNER DU ATT DU VERKLIGEN INTE ÄR DIGITALSMARTARE ÄN EN FEMTEKLASSARE OCH KOMMER MUNTLIGT ERKÄNNA DET IN I KAMERAN SÅ ATT ALLA KAN SE OCH HÖRA DET, SAMT ATT DET FÖR EVIGT LAGRAS OCH SPARAS PÅ SERVRAR RUNT OM I VÄRLDEN FÖR ATT KUNNA KOPIERAS OCH VISAS OCH EDITERAS I EVIGHETERS EVIGHETER FRAM TILL DESS INTERNET UPPHÖR ATT EXISTERA I SÅVÄL NUVARANDE SOM ALLA ANDRA MÖJLIGA OCH OMÖJLIGA FORMER INTILL MOLEKYLÄRNIVÅ.  SJÄLVKLART ÄR DET STRÄNGT FÖRBJUDET ATT ANVÄNDA SIN SMARTA TELEFON, DATOR ELLER SURFPLATTA FÖR ATT MEDELST DENNA APPARATUR EFTERSÖKA OCH TA REDA PÅ DET KORREKTA SVARET PÅ FRÅGORNA UNDER SPELETS GÅNG. INTE HELLER VOKALA HJÄLPMEDEL I FORM AV VISKNINGAR ELLER ROP TILLÅTS UNDER EVENTET. DOMARENS BESLUT ÄR OOMKULLRUNKELIGT OCH GÅR EJ ATT ÖVERKLAGA. GENOM ATT PROTESTERA MOT DOMARENS BESLUT UPPHÄVS SPELARENS RÄTT ATT FRAMHÄVA SIN RÖST I DE KOMMANDE TVÅ FRÅGORNA. OM SÅ ÄR FALLET ATT PROTESTEN FRAMKOMMER I SLUTET AV TÄVLINGEN MÅSTE SPELAREN GÖRA FEMOTN ARMHÄVNINGAR UTAN UPPEHÅLL I UTÖVANDET AV AKTEN. DETTA GÄLLER SÅVÄL HALTA SOM LYTTA OCH INGA FÖRMILDRANDE OMSTÄDNIGHETER ÄR AKTUELLA I FRÅGAN HÄR OVAN NÄMND. OM ARRANGÖRERNA AV EVENTET MOT ALL FÖRMODAN SKULLE UPPTÄCKA NÅGON SOM HELST FORM AV BROTT MOT DETTA AVTAL TROTS PERSONENS UNDERSKRIFT FÖRBEHÅLLER SIG ARRANGÖRERNA AV EVENTET ATT OMEDELBART OMHÄNDERTA SPELKORTEN SOM REKVIRERATS VID UNDERTECKANDET AV DETTA AVTAL, SAMT PLACERA EN OEMOTSTÄNDLIG BROWNIE FRAMFÖR ANSIKTET PÅ VEDERBÖRANDE, SOM UNDER INGA SOM HELT OMSTÄNDIGHETER FÅR INTAGAS I TUGGAD FORM ELLER PÅ ANNAT SÄTT KONSUMERAT UNDER EVENTETS TOTALA FÖRLOPP. EVENTUELLA TVISTEMÅL SOM HÄRÖR AV DETTA AVTAL HÄNVISAS TILL REKTOR LENA LINDBLADH PETERSEN FÖR UTREDNING OCH EVENTUELLA ÖVERKLAGANDEN. ÖVERKLAGANDEN MÅSTE GÖRAS INOM 15 MINUTER EFTER EVENTETS BÖRJAN.

 

 

Om du skriver under detta avtal får du tillgång till eventet ”Är Du Digitalsmartare Än En Femteklassare?”

Var är det vanligaste sidan att bli mobbad på?

Farliga Sidor

 

På vilka sidor är det vanligt att man kan bli nät mobbad på?

 

Det är vanligt att man blir nät mobbad på olika sidor tex Ask, Instagram, Facebook, Movistarplanet. Det är vanligt att man blir tex hackad, Eller att någon gör en falsk profil och lägger upp falska bilder och sprider falska rykten.

Det är ganska vanligt att det händer.

Upphovsrättslagen

Upphovsrättslagen är en lag som innebär att du inte får använda någon annas t.ex. Foto utan tillåtelse. Om du t.ex. tagit ett snyggt foto så har du upphovsrätt på det. Det innebär att ingen annan får använda det utan att du gett tillstånd till det. Du har upphovsrätt 70 år efter du dött. Upphovsrätten finns för att annars kan t.ex. du ta någon annans foto utan att fråga och börja tjäna massa pengar på det. DU FÅR INTE:

1. Kopiera datorprogram

2. Kopiera hela böcker

3. Dela med dig av din musik-eller filmsamling på internet.

4. Ladde ner musik och film som är utlagd på internet utan tillstånd från upphovsmannen

5. Knäcka eller gå runt en kryptering, lösenordsspärr eller liknande som används för att skydda t.ex. musik eller film som säljs över internet

6. Knäcka en kopieringsspärr på en DVD eller CD för att kopiera skivan (om det inte är just för att kunna se eller lysna).

DU FÅR:

1. Göra en eller några få kopior av ett verk för privat bruk, t.ex. bränna ett extra exemplar av en CD-skiva som du köpt eller lånat, eller kopiera från tidningar (både papperstidningar och nätupplagor) till dig själv, din familj, eller dina vänner.

2. Lägga ut musik och bilder, som du själv har skapat, på internet.

3. Ladda ner musik och film som är utlagd på internet med upphovsmannens tillstånd, t.ex. som säljs för nedladdning eller erbjuds gratis.

4. Titta eller lyssna på matrial som finns på internet, även om det matrial som du tar del av skulle vara utlagd på internet utan tillstånd från upphovsmannen.

5. Knäcka en kopierningspärr på en DVD eller CD som du annars inte kan se eller lyssna på det som finns på skivan, t.ex. om du inte kan lyssna på en inköpt CD-skiva på datorn.

Källa: http://www.regeringen.se/sb/d/10026/a/112006

verkshöjd

verkshöjd betyder att något uppnår en nivå av peronligt skapande,och är ett jurdisk begrepp son används inom upphovsrätten för att avgöra nären skapare av ett verk …………………………?…edwin t