Vår kod till Kojo-gubben

sudda
sakta(100)
färg(grön)
fyll(grön)
fram(100)
öster
fram(190)
söder
fram(100)
väster
fram(190)
hoppaTill(45,73)
fyll(svart)
cirkel(20)
hoppaTill(132,72)
cirkel(20)
hoppaTill(66,-2)
söder
bredd(10)
fram(40)
väster
fram(40)
söder
fram(140)
öster
fram(120)
norr
fram(140)
väster
fram(40)
norr
fram(40)
hoppaTill(108,-100)
fyll(grön)
cirkel(20)
fyll(svart)
hoppaTill(152,-84)
öster
fram(50)
söder
fram(30)
väster
fram(50)
hoppaTill(17,-88)
fram(50)
söder
fram(30)
öster
fram(50)
hoppaTill(42,-188)
söder
bredd(5)
fram(60)
väster
fram(30)
söder
fram(20)
öster
fram(60)
norr
fram(80)
hoppaTill(100,-188)
söder
fram(80)
öster
fram(60)
norr
fram(20)
väster
fram(30)
norr
fram(60)
hoppaTill(64,101)
bredd(10)
fram(60)
cirkel(10)
hoppaTill(119,102)
fram(60)
cirkel(10)
hoppaTill(281,64)
skriv(“Junia & Elin”)
osynlig

Creative Commons

Creative commons är ett licenssystem som gör att det är lättare att ge andra rätten att använda material på Internet.

Erkännande

om man har gjort en bok så kopierar någon den då måste den säga att det som har gjort den.

Vad är licens?

Licens är som På den platsen ett tillsånd som gör att lagen inte gäller längre. T.ex om det står att man inte får kopiera en bild så kopiera bilden om man har ett speciellt licens. Creative Commons är ett licenssystem som är lättare att ge tillstånd till andra. Du kan t.ex inte gå ut i skogen och jaga. Du måste ha jakt licens.

Upphovsman

En upphovsman är den som har skpat något tex om en person målar en tavla så är den som har målat den upphovsman

Publecering

Publecering är att göra något publikt så att andra kan se eller höra. Man kan publecera på olika sätt tex på internet,i en bok eller i en tidning

icke kommersiell

Om du har skrivit en bok och så är det någon som har kopierat den då får inte den som kopierat ta betalt för den boken