Slöjd 2.0

Det finns många åsikter om slöjdens vara eller ickevara i skolan. Jag tycker att slöjden har en given plats, precis som alla estetiska ämnen. Att skapa med sina händer och utveckla kreativiteten är viktigt för hela vår utveckling. Det är jag övertygad om.  Däremot skadar det inte att uppdatera innehållet i lektionerna. Och varför inte föra in ännu en dimension av skapande? Vi gör ett försök här med att föra in lite makerkultur i slöjdsalen.

Första uppgiften var att skapa en egen spelkontroll till ett Pacmanspel med hjälp av en makey makey.

Grupp 6C  var först ut och har idag skissat på sina förslag och vissa hann till och med börja klippa till sina tygbitar.

IMG_1905
Sara visar ledande tråd som behövs för att få spelkontrollen att fungera.
IMG_1906
Så här ska kontrollen kopplas ihop med makey makey (den vita lilla plattan på bilden) så att spelen kan spelas.
IMG_1908
Test om dessa knappar leder ström.

IMG_1909IMG_1914

IMG_1913IMG_1915IMG_1916

 

IMG_1917
de något knapphändiga instruktionerna

De här kunskapskraven har vi som fokus för projektet:

Eleven kan på ett  genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

instruktioner till spelskapande

Uppdrag: att planera och programmera ett spel som lär ut hur vi ska vara på nätet.

 

Tema: Säkerhet, integritet, upphovsrätt

 

Tänk på detta:

Tydligt innehåll och syfte, man lär sig något på spelet.

 

Visa att ni tänkt på hur ni ska göra ert spel så bra som möjligt.

 

Tydligt tema i spelet. Tänk på allt från sprites, bakgrunder, namn, poäng, syfte, slut, texter osv.

 

Planera:

 

Vilket slags spel vill ni göra?

Vad ska spelet gå ut på?

Vilka är svårigheterna?

Hur ska ni visa vad ni lärt er om ämnet?

Hur ska ni dela upp arbetsuppgifterna? Var noga med att bestämma vem som gör vad.

Vad behöver ni ta reda på för att göra ert spel?