Vad jag har lärt mig.

Det som har varit bra med digitalkunskap som ämne är att man har fått lära sig väldigt mycket om datorer. Jag tycker det är bra att lära sig hur en dator funkar, man måste veta vad man håller på med, man kan inte bara göra.

Om man ska jobba med datorer i framtiden är det bra att redan kunna grunderna.

Jag har lärt mig mycket på digitalkunskapen. Jag har lärt mig jobba i olika programmeringsprogram, Scratch och Kojo. Vi har tex fått lära oss programmera, vad upphovsrätten är och hur man ska bete sig på nätet.

Om man kan programmera kan man ändra i en kod och fixa den som man vill ha koden.

Jag tycker att alla skolar ska ha digitalkunskap för man lär sig väldigt mycket och det är roligt.

 

Upphovsrätten

Upphovsrätten är uppdelad i två delar. Ideell rätt och ekonomisk rätt.

Den ideella rätten är rätten att bli namngiven i samband med sitt verk. Det står alltså vem som gjort verket. Den ideella rätten är alltid ens egen, men kan inte ge bort den och någon annan kan inte ärva den. Den är alltid upphovsmannen. Upphovsmannen är den som har skapat ett verk.

Den ekonomiska rätten är rätten att bestämma över hur sitt verk ska användas. Den ideella rätten kan säljas, ärvas eller ges bort. Ett bokförlag kan tex få den ekonomiska rätten. Då får bokförlaget tjäna pengar på verket.

Vad säger barn och unga om farorna på nätet?

Med egna ord är en rapport om vad barn och föräldrar tycker om vad som kan vara obehagligt på nätet. Visste du till exempel att majoriteten av barn och unga inte har stött på något som besvärat dem på internet under det senaste året.

Tryck här (lathund statistik) för att komma till min och Emmas (Emma J) lathund om vad barn säger om farorna på nätet.

Innehållet är taget av ”Med egna ord” som är en sammanställning av undersökningen Kids Online, gjord av Olle Findahl, Elza Dunkels och Cecilia von Feilitzen.