Likheter och Olikheter mellan Kojo, Scratch & Kodu

1. Alla har en sprite som standard, t.ex kojo har en sköldpadda.

2. Kojo skriver man koden själv och i scratch och kodu använder man block för att bygga koden.

3. I Kojo skriver man upprepa och i scratch tar man ett block som upprepar t.ex gå 10 steg.

4. I Kodu t.ex att den alltid ska lägga block i en viss riktning eller på en viss plats och i Kojo att sköldpaddan alltid ska t.ex hoppa 10 steg.

5. I scratch gör man variabler för att kunna få poäng och i Kojo så programerar man sköldpaddan så att den kan ta poäng.

6.  Man kan nollställa t.ex kojo genom att ta bort koden man skrivit och i scratch tar man bort blocken man använder för att göra en kod.

6. I kojo kan man programmera sköldpaddan så den skapar bokstäver och ord och i  scratch skriver man vad man vill t.ex hej.

7. I kojo kan skriva hur snabbt sköldpaddan ska gå och i scratch och kodu bestämmer man själv.

8. I kojo kan man t.ex fram (100) och i scratch bestämmer man själv med hjälp av block.

9. I alla program raderar man bara koden för att nollställa eller stopp.

10. I scratch kan man redigera sin sprite och i kodu kan man byta till vissa bestämda sprites.

11. I scratch byter man sprite genom att ha flera olika.

Calle, Filip Ek & Dante.

 

 

6.