Hacker

Vad är en hacker?

Hacker är en person med stort intresse av att få fullständig förståelse av tekniska system,till exempel datorutrustning. Termen skiljer sig från crackare som arbetar med att ta sig förbi säkerhetssystem inom datorvärlden.

 

Ordet hacker började användas vid Massachusetts Institute of Technology, för att beskriva personer som förstod sig. På universitet allt mer komplexa modelljärnväg. Att göra en liten ändring i denna kallades för ett hack

några hackare

gary mckinnon hackade usa:s militär och nasa. och letade efter ufon i deras filer.

lulzsec hackade sony news cia fbi.

adrian lamo han hackade yahoo microsoft Google och newyork times

mathew bevan och richard pryce hackade usa:s militär

jonathan james stängde av nasa och tog data

kevin mitnick hackade pentagon nokia motorola

anonymous hackade fbi och cia.

albert seeqvec gonzalez hackade 36 miljoner creditkorts nummer han tog 400 miljoner

 

Det finns också en hacker grupp som heter Anonymous

Anonymous(Anonym) är en löst sammansatt grupp av nätaktivister och hackare som har hotat med och tagit på sig säkerhetsattacker riktade mot webbplatser, bland annat denial of service-attacker och hackade konton. Ofta uppges syftet vara civilt motstånd