Källkritik och googlesök

Här finns kurser du kan gå för att lära dig mer om att granska källor på nätet och hur en googlesökning egentligen går till.

http://kollakallan.blogg.skolverket.se/2014/11/28/lektionsresurser/ 

http://kurs.webbstjarnan.se/kurs/kallkritik/

http://www.google.com/edu/training/tools/search/level1.html

http://mik.statensmedierad.se/utbildning/larare

Kommentera