European Code Week på Sjöstadsskolan

Skärmavbild 2014-10-23 kl. 10.57.57

European Code Week är ett initiativ från EU-kommissionen för att öka medvetenheten kring kod i hela Europa. Det inkluderade alla europeiska länder, även icke EU-länder. Jag, Karin, är utsedd till en av tre ambassadörer för Sverige och därför kändes det extra angeläget att få hela Sjöstadsskolan med på tåget. Meningen med veckan är att nå ut till så många som möjligt, men det måste inte nödvändigtvis ske under dessa datum. Jag gjorde mitt bästa för att nå ut till alla, men hann inte med under veckan. Mitt mål är dock att alla, elever och personal på Sjöstadsskolan, ska veta att den digitala världen byggs av kod och helst ska alla ha provat på att skriva kod på något sätt. Läs mer