digitalsmart

jag tycker digitalsmart har varit väldigt rolig för att det har vart intressant för vi har haft en bra lärare som heter Karin, och roliga lektioner.

jag har lärt mig om kodu, scratch, kojo och om upphovsrätten för jag visste inte någonting om det sen vi började med det.

TROLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOL