jämför scratch och kodu

vi tycker att en likhet mellan kodu och scratch är att man skriver in koder på en bricka så att man prograrmerar den så att den gör något.En skillnad är att det står i olika hållkodubild1Scratchav :magnus och carl

digitalsmart

Jag tycker att det varit kul att jobba med digitalsmart det har också varit intressant för att vi har haft en bra lärare som heter Karin.

jag har lärt mig lite om kojo, kodu, scratch och om upphovsrätten  jag visste ingenting om det.

magnus

Creative Commons

Creative commons är ett licenssystem som gör att det är lättare att ge andra rätten att använda material på Internet.