UPPHOVSRÄTT

En sak om upphovsrätten är att man måste fråga personen som har gjort verket men om de säger nej dåär det olaglit och man kan få skadestånd.