Jämföra Scratch och Kodu

Likheter:

Det finns en sprite på varje program.
Kodu  koduyao

ScratchSCRATCH 475
Dem har samma funktion.
kodukodKodu
Skärmklipp 337Scratch
Man kan byta sprite och klädsel på båda programmen.

Man kan upprepa.

Skärmklipp2

Man kan inte skriva text.

 

Skillnader:

Det är olika programmeringsspråk.

Vad jag har lärt mig

Jag har lärt mycket på digitalkunskapen men jag har tex lärt mig att jobba med olika program som Scratch och Kojo och att programmera med programmen. Jag har även lärt mig vad upphovsrätten och Creative Commons är.

Jag har också lärt mig många begrepp och svåra ord.  Jag har även lärt mig en hel del om säkerhet på nätet, och hur man ska bete sig på nätet.

Det som har varit bra med digitalkunskapen är  att jag har lärt mig mycket och det har varit jätte kul att programmera och  nu kan jag mer om datorer och nätet än jag gjorde förr. Jag kan även programmera hemma. Helt gratis!

Det jag har lärt mig kan vara bra i framtiden tex om jag stöter på något problem så  kan jag lättare lösa det på grund av att jag har haft digitalkuskap osv. Jag längtar till varje onsdag för att då har vi digitalkunskap.   Av: Emma J

Creative commons

Creative commons är olika symboler som hjälper dig att lättare vet hur du får använda andras material. Dem olika symbolerna kallas för licenser. tex. icke kommersiell där får man inte ta betalt för andras verk. Det finns sex olika licenser som bygger på 4 villkor.

När du skapar något tex. en bild eller en låt kan du sätta Creative commons det innebär att du kan välja om andra får bearbeta tex din bild eller ta betalt osv.

De fyra villkoren är:

Erkännande: det innebär att de som använder ditt verk måste ange att det är du som har skapat(upphovsman) verket.

Icke kommersiell: att andra inte får ta betalt för ditt verk.

Inga bearbetningar: de som använder ditt verk får inte förändra det.

Dela lika: andra får bearbeta och sprida ditt verk vidare.