Hur anonym är du egentligen?

Man skulle kunna tro att ingen kan hitta dig på nätet. Att du kan skriva vad som helst utan att någon vet vem du är. Men så är det inte, om du skriver något som upplevs som kränkande eller olagligt har polisen rätt att spåra din ip-adress. Alla datorer, ipads, mobiler m.m har en ip-adress. Men på t.ex. mail kan du som får mailet se ip-adressen.

Elsa om Upphovsrätten

Upphovsrättslagen är den lag som skyddar t.ex. dina texter och foton. Utan den skulle vem som helst kunna ta t.ex. din bild och använda den både i kommersiella och icke kommersiella syften. Någon skulle alltså kunna använda ditt verk och tjäna pengar på det. Den här lagen kan hjälpa dig genom att skydda ditt material. Men det kan också vara tvärt om, du kanske hittar en bild som du vill publicera men som är skyddad av upphovsrättslagen. Då får du inte använda den hur som helst. Du är upphovsman till allt som du gör.

Om du vill att andra ska kunna använda ditt verk lättare kan du använda creative commons, där kan du välja mellan olika licenser som du kan använda för ditt verk. Dock är det alltid  du som upphovsman som har den ideella rätten.

 

 CREATIVE COMMONS ERKÄNNANDE

Du kan publicera, ändra och använda både kommersiellt och icke kommersiellt men du måste skriva vem som har skapat den, alltså upphovsmannen till verket.

 

 CREATIVE COMMONS ERKÄNNANDE DELA LIKAd

Den här licensen tillåter dig (precis som den förra) att publicera, ändra och använda både kommersiellt och icke kommersiellt men du måste skriva vem som är upphovsman. Men om någon gör ett nytt verk utav ditt verk måste den använda samma licens.

 CREATIVE COMMONS ERKÄNNANDE INGA BEARBETNINGAR

Om en bild har denna licens får man publicera och använda både kommersiellt och icke kommersiellt men får inte bearbetas.

 CREATIVE COMMONS ERKÄNNANDE ICKE KOMMERSIELL

Om du använder den här licensen kan du publicera, ändra och använda icke kommersiellt.

Alltså inte i syften som du kan tjäna pengar på.

 

Ordlista:

Icke kommersiellingen tjänar pengar på det.

Verk- en skapelse, t.ex. en låt el. bild.

Publicera- visa det för andra, göra det offentligt.

Upphovsman- den som har skapat ett verk, du är upphovs man till det du skapar t.ex. när du tar ett foto är du upphovsman till det.

Licens- ändrar rättigheterna, en licens är ett avtal.

Bearbeta- ändra

Ideell rätt- betyder att den som har skapat verket måste nämnas när någon annan använder verket, denna rätt kan inte tas ifrån dig.