digital kunskap

vad har varit kul med digital kunskap : att lära sig allt nytt

jag hinner inte skriva allt jag har lärt mig

 

Del 2 : upphovsrätt

Upphovsrätt bygger på idén att den person som har skapat ett verk av en viss verkshöjd också ska ha ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas. Upphovsrätten kan skyddas genom bestämmelser om straff för den som utan upphovsmannens medgivande nyttjar verket. Lagstiftning eller praxis kan också medge skadestånd till upphovsmannen och förbud för annan att nyttja verket.

Ensamrätten innebär att upphovsmannen äger en ekonomisk rätt och kan äga en ideell rätt. Den ekonomiska rätten innebär rätt att trycka eller framföra verket för allmänheten och att åtnjuta ekonomisk ersättning därav. Den ideella rätten innebär att den som skapat ett verk har rätt att bli omnämnd som upphovsman och ett skydd att inte verket används på ett sätt som kränker upphovsmannens goda namn. Ensamrätten innebär också att personen har en ekonomisk rätt och kan få skadestånd om någon bryter mot lagen.

För att ett alster ska anses vara ett verk måste det ha uppnått verkshöjd. Det innebär att verket ska visa upp originalitet eller individuell särprägel som ett resultat av upphovsmannens personliga skapande. Det är med andra ord upphovsmannens säregna sätt att uttrycka något som skyddas, inte de idéer eller fakta som verket kan innehålla. Upphovsrätten gäller endast det som skapas av människor. Djur, till exempel målande schimpanser, har således ingen upphovsrätt.

Upphovsmannens ensamrätt är försedd med flera undantag, exempelvis rätt för andra att citera delar av ett verk (så kallad citaträtt).

Ideell rätt

Den ideella rätten, även kallad moralisk rätt eller upphovsmannens droit moral[1], handlar om skaparens rätt att bli angiven som upphovsman och rätt att protestera om verket förändras så att det vanärar upphovsmannens rykte. I alla länder utom USA och Storbritannien (se nedan) kan upphovsmannen generellt aldrig överlåta den ideella rätten till någon annan. I många länder, bland annat Sverige kan upphovsmannen skriftligen förbinda sig att avstå från att hävda den. Skillnaden kan tyckas vara hårfin men genom att den ideella rätten inte kan överlåtas, så kan till exempel en uppdragsgivare inte lagligen sätta sitt namn på ett verk som någon annan skapat.

Ekonomisk rätt

Den ekonomiska rätten är rätten till ersättning för verket när det nyttjas genom visning, vidareförsäljning eller kopiering. Denna rätt tillhör alltid i första hand upphovsmannen, även om han/hon är anställd men den kan genom avtal överlåtas till en annan juridisk eller fysisk person. Normalt sker sådan överlåtelse genom försäljning, direkt eller indirekt. En anställd kan till exempel ha en bestämmelse i sitt anställningsavtal som föreskriver att nyttjanderätten till allt han/hon skapar som anställd automatiskt tillfaller arbetsgivaren och eftersom ett anställningsavtal är en form av försäljningsavtal, där den anställde lovar tillhandahålla arbetsgivaren sin tid etc mot en viss ersättning, blir i detta fall nyttjanderätten en del av denna försäljning. Försäljningen kan ske helt eller delvis. En hel försäljning innebär att upphovsmannen mot överenskommen ersättning avstår från alla ytterligare krav på ersättning medan en delvis försäljning, som är mycket vanlig inom underhållningsbranschen, innebär att upphovsmannen har rätt till viss ersättning (royalty) från varje försäljning och uppförande.

Publicering: att göra något publikt betyder att andra kan se eller höra. Man kan publicera på internet, eller i en bok, eller tidning, eller sjunga en sång för andra.

Creative Commons: ett licenssystem som gör att det är lättare att ge andra rätten att använda material på internet.

Licens: en slags rättighet som gör att lagen inte gäller längre, ett avtal. Som t.ex. Creative Commons.

Erkännande: att man säger vem som har gjort något.

Icke-kommersiell: att man inte får ta betalt för det

Bearbetning: att man ändrar något

Ursprunglig: originalet, som den var från början

Tillgänglig: andra kan se, höra, använda

 av carl

Lokala variationer

Del 1 : Säkerhet och integritet

Säkerhet och integritet : Jag lärde mig en hel del Faktiskt men några av grejerna var 1:det finns ett supervirus som heter 38zu.cn som ger dig alla virus som finns 2:Hurrdurr är ett virus . vi hade en redovisnings kväll den tyckte jag va kul .Vi kolla på filmer som https://www.youtube.com/watch?v=3yxnDYgeq_M&list=PLtDs7N_g_eia9MMD2UI99MeervHpJGu_e&index=6 . här kommer 12 goda råd (från pst : http://www.pts.se/sv/Privat/Internet/Internetsakerhet/For-hemmet/Tretton-goda-rad/)

Tolv goda råd

Internet ger dig tillgång till miljontals intresseväckande sidor och tjänster. Men när du är ute på nätet utsätter du dig för vissa risker som du med sunt förnuft och viss försiktighet kan skydda dig mot. Ta del av våra goda råd för hur du kan undvika att utsätta dig för onödiga risker när du surfar.

1. Stäng av datorn när den inte används

Riskerna du utsätter dig för på internet är beroende av vilken anslutningsform du har. En dator med fast förbindelse till internet, det vill säga bredbandsanslutning, är i större utsträckning utsatt för virus och intrång eftersom den kan vara uppkopplad mot internet dygnet runt. Stäng därför av din dator när du inte använder den.

2. Ha en brandvägg och ett antivirusprogram installerat på datorn – håll dem uppdaterade

Antivirusprogrammet letar efter virus bland de filer som kommer till din dator. Brandväggen granskar all elektronisk trafik till och från datorn och informerar användaren om något strider mot de inställningar som tidigare gjorts. Ta för vana att regelbundet kontrollera din hårddisk med ditt antivirusprogram. Såväl antivirusprogrammet som brandväggen bör uppdateras regelbundet.

3. Ta regelbundet säkerhetskopior av viktig information lagrad på datorn

För att du snabbt ska kunna återskapa information som du har på din dator om du skulle råka ut för ett virus eller intrång, bör du regelbundet ta kopior av dina viktiga filer. Kopiorna bör lagras på externa media, till exempel cd, dvd eller en extra hårddisk.

4. Var noga med lösenord – välj med omsorg, byt ofta och håll det hemligt

Ett lösenord ska väljas med omsorg och ingen annan än du själv bör känna till det. Lösenordet bör bestå av åtminstone tolv tecken och innehålla en kombination av små och stora bokstäver, siffror och andra tecken. Byt ditt lösenord regelbundet. Lär dig mer om lösenord på PTS webbtjänst Testa lösenord.

5. Uppdatera ditt operativsystem och din webbläsare regelbundet

Ditt operativsystem och din webbläsare, det vill säga det program som gör det möjligt för dig att surfa på internet, bör ha de senaste säkerhetsuppdateringarna installerade. Det är även viktigt att andra program som du använder när du surfar på internet uppdateras, som pdf-läsare och mediaspelare (till exempel Adobe reader och Adobe flash). Det blir allt vanligare att systemen och programmen har funktioner för automatisk uppdatering genom uppkoppling till leverantörens webbplats på internet. Se också till att aktivt välja säkerhetsnivå i din webbläsare.

6. Var försiktig med att lämna ut personliga uppgifter – se upp för nätfiske (phishing)

Tänk dig för innan du lämnar ut information om dig själv såsom namn, adress eller personnummer när du surfar på internet. Om en webbplats kräver mycket information om dig bör du ifrågasätta detta och vara försiktig om det inte framgår tydligt hur uppgifterna kommer att användas.

För att undvika nätfiske, svara inte på e-post och använd inte länkar till webbsidor i meddelanden där du uppmanas att lämna ut personlig eller ekonomisk information. Kom ihåg att riktiga banker aldrig begär in känslig information via e-post, webbsidor eller telefon.

7. Undvik skräppost – använd flera e-postadresser

För att undvika att bli översvämmad av skräppost, så kallad spam, kan du skaffa dig en särskild e-postadress som du kan använda när du handlar, chattar eller deltar i nyhetsgrupper. Om du börjar få mycket oönskad e-post kan du lätt göra dig av med adressen och skaffa dig en ny. Ha också som vana att aldrig öppna eller svara på skräppost.

8. Öppna inte bifogade filer i e-posten utan eftertanke

Öppna inte bifogade filer i din e-post om du inte vet vad de innehåller. Eftersom vissa virus letar efter och använder e-postadresser för att sprida sig vidare, kan även meddelanden från avsändare du känner innehålla virus. Är du osäker på vad filen innehåller bör du först spara den på din hårddisk och sedan kontrollera den med ditt antivirusprogram. Var också försiktig med att använda läget för förhandsvisning i ditt e-postprogram, där du kan se din e-post innan du öppnat den. Vissa virus kan smitta redan vid förhandsvisningen.

9. Ladda ned med försiktighet

Ladda aldrig ned program eller filer om du inte känner igen dem eller inte litar på avsändaren. Var skeptisk mot program som kommer via e-post eller erbjuds på en chatt. Var också försiktig med att kryssa i så kallade popup-fönster, som ibland dyker upp på din skärm, där du ombeds att ladda ned en fil från en webbplats. Ta för vana att först spara filen på din hårddisk och sedan kontrollera den med ditt antivirusprogram.

10. Skydda ditt trådlösa nätverk

Det kan vara praktiskt att använda ett trådlöst nätverk, WLAN, när du surfar. Men du bör skydda ditt trådlösa nätverk:

  • Slå på krypteringen
  • Byt användarnamn och lösenord till din trådlösa router och stäng av möjligheten att ändra inställningar på avstånd
  • Byt namn på nätverket och stäng av utsändning av nätverksnamnet

11. Var uppmärksam på spionprogram – kontrollera datorn regelbundet

Spionprogram, så kallad spyware, försöker samla information om dig och dina vanor. Programmet laddas oftast ned tillsammans med något annat program utan att det märks. Informationen kan sedan skickas till externa mottagare och där, till exempel, användas för att skicka skräppost till dig. Det bästa sättet att upptäcka och ta bort spionprogram är att kontrollera datorn med antispionprogram, som ofta finns att ladda hem gratis.

12. Var medveten om kakor (cookies)

Kakor är små filer med information om användaren som många webbplatser skapar och lagrar i användarens webbläsare på datorn. Många webbplatser använder kakor för att kunna skräddarsy webbsidor efter användarens behov. Genom enkla inställningar i webbläsaren kan du bestämma om du vill ha kakor, inte vill ha kakor eller om du vill bli tillfrågad hur du vill ha det varje gång en kaka är på väg.

av carl