Vår kod till Kojo-gubben

sudda
sakta(100)
färg(grön)
fyll(grön)
fram(100)
öster
fram(190)
söder
fram(100)
väster
fram(190)
hoppaTill(45,73)
fyll(svart)
cirkel(20)
hoppaTill(132,72)
cirkel(20)
hoppaTill(66,-2)
söder
bredd(10)
fram(40)
väster
fram(40)
söder
fram(140)
öster
fram(120)
norr
fram(140)
väster
fram(40)
norr
fram(40)
hoppaTill(108,-100)
fyll(grön)
cirkel(20)
fyll(svart)
hoppaTill(152,-84)
öster
fram(50)
söder
fram(30)
väster
fram(50)
hoppaTill(17,-88)
fram(50)
söder
fram(30)
öster
fram(50)
hoppaTill(42,-188)
söder
bredd(5)
fram(60)
väster
fram(30)
söder
fram(20)
öster
fram(60)
norr
fram(80)
hoppaTill(100,-188)
söder
fram(80)
öster
fram(60)
norr
fram(20)
väster
fram(30)
norr
fram(60)
hoppaTill(64,101)
bredd(10)
fram(60)
cirkel(10)
hoppaTill(119,102)
fram(60)
cirkel(10)
hoppaTill(281,64)
skriv(”Junia & Elin”)
osynlig

Vad är licens?

Licens är som På den platsen ett tillsånd som gör att lagen inte gäller längre. T.ex om det står att man inte får kopiera en bild så kopiera bilden om man har ett speciellt licens. Creative Commons är ett licenssystem som är lättare att ge tillstånd till andra. Du kan t.ex inte gå ut i skogen och jaga. Du måste ha jakt licens.